zondag 30 november 2008

1e Advent: Verwachting van het doorbrekend licht

Zondag 30 november 2008

De Gemeentedienst van vanavond in De Hege Stins te Stiens wordt als Avondgebed georganiseerd door de Kleine Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk. De organisatoren zijn dominee Ramaker en de dames Bergsma, Dijkstra en Boomsma. De muzikale omlijsting komt van pianist Han Giesing. Het thema is "Verwachting van het doorbrekend licht", zulks ter gelegenheid van de eerste zondag van Advent èn vanwege de positieve ontwikkeling in onze beide kerkelijke PKN-gemeenten (SOW-Hervormd en -Gereformeerd).

Het is een interactieve dienst met een zogenoemde ‘Tweepreek’, met daarin actuele vragen over waar wij ook zelf wel eens mee zitten tijdens een kerkdienst. Berber Bergsma verzorgt de schriftlezingen. Dominee Bart Ramaker en Geartsje Dijkstra zorgen voor de tweepreek, waarin de dominee het thema over Verwachting uitwerkt vanuit het bijbels (evangelie)perspectief en het kerkenraadslid daarin de preker onderbreekt met reflecties van meer praktische aard omtrent zaken waar wij als gemeentelid voor, tijdens en na de kerkdienst mee rondlopen en over peinzen. Douwine Boomsma fungeert als voorzanger als een Friestalige Tuskentiden-versie van het Onze Vader (Us Heit) wordt ingeoefend.

Daarnaast maken we voor het eerst tijdens een Gemeentedienst gebruik van de beamer. Vanmorgen is deze apparatuur in de ochtenddienst geïntroduceerd. Het is een hele mooie tweetalige viering, door Douwe Boomsma met de nieuwe beamer prima ondersteund, met prachtige pianocomposities van Han Giesing en gezellige onderonsjes na afloop in de hal van de kerk.

De eerste Adventskaart brandt, als teken van de verwachting waaruit wij leven en werken.

Geen opmerkingen: