zondag 20 april 2008

Friese Kustpad van Harlingen naar Sint-Jacobiparochie

Zondag 20 april 2008

We beginnen ons derde traject van het Friese Kustpad bij de Industriehaven van Harlingen, ter hoogte van Midlum.

Over de Vijfdelendijk lopen we buitendijks naar het gemaal van Roptazijl. Vervolgens via Wijnaldum langs de Sexbierumervaart naar Getswerdersyl. Onderweg zien Durkje en ik dat bij Franeker vandaag de nieuwe Slachtebrug over de A31 wordt aangelegd.

Voorbij Getswerdersyl gaat het over de Slachtedyk naar Oosterbierum en dan direct door naar de zeedijk. En tenslotte komen we eerst over de Sédyk via Koehool en dan voorbij Dijkshoek over de 13e eeuwse Griene Dyk na 25 kilometer aan in Sint-Jacobiparochie.

Geen opmerkingen: