maandag 1 juli 2019

Het laatste boek

Maandag 1 juli 2019

Passie voor boeken
Als kind werd ik vroeger al getriggerd door de boeken die ik aantrof bij de grootouders van beide zijden. Mijn grootouders van vaders zijde op de boerderij op Nieuwe-Bildtdijk kochten hun boeken op de markt. Als 'pake' naar de veemarkt in Leeuwarden ging, nam hij de boeken mee die zij hadden gelezen, en ruilde die in op de volgende te lezen boeken die hij op de vrijdagmarkt in Leeuwarden kocht. Eén boek werd nooit ingeruild, namelijk het dikke boek over de 'Vaderlandsche Geschiedenis der Lage Landen', het lijvig boekwerk dat ik later kreeg, en het met grote interesse als lagere schoolkind geheel las.
Mijn andere grootouders van moeder zijde, uit Oude-Bildtzijl, hadden op de overloop van hun woning een lange, lage boekenkast staan, die vol stond met boeken. Zij waren lid van de KFFB, de Kristlik Fryske Folksbibleteek, en kregen daarvan elk jaar een aantal Friese boeken, veelal romans. Jaren later kreeg ik een deel van die serie van mijn grootouders, en ik heb ze altijd goed bewaard.

Besturen en verzamelen
Vele jaren later - toen wij na 13 jaar Groningen en Hoogeveen weer terug kwamen wonen in Fryslân - werd ik benaderd door een bestuurslid van het verenigingsbestuur van de KFFB met het verzoek of ik bestuurslid zou willen worden van deze christelijke Friese boekenclub. Na eens een bestuursvergadering te hebben bijgewoond, stemde ik in met dat verzoek, en ben vanaf dat moment jaren lid geweest van het KFFB-bestuur, waarvan een aantal jaren vice-voorzitter van het KFFB-bestuur.
In die bestuursjaren groeide mijn interesse verder in het werk van de KFFB, en besloot ik in de aanloop naar het 75e bestaansjaar zoveel mogelijk KFFB-boeken te verzamelen.
In het begin verliep het verzamelen noch vlot, maar zoals bij veel verzamelingen het geval is, is het altijd lastig om net ook die laatste exemplaren van het hele boekenfonds van deze Friese uitgeverij te verkrijgen.

It lêste boek
In de maand mei van dit jaar (2019) werd ik benaderd door KFFB-bestuurslid Martsje de Jong, die mij vertelde dat ze als redacteur van de Friestalige literatuurkrant van de KFFB - 'De Fleanende Krie' - graag eens langs wilde komen voor een interview, omdat het bestuur in de veronderstelling was dat ik de enige persoon zou zijn die alle 500 boeken van de KFFB in bezit zou hebben.
Naar aanleiding van het feit dat de KFFB het plan heeft opgevat om een aantal van die KFFB-boeken opnieuw uit te gaan geven - maar dan als e-book - wilde het bestuur graag een interview met mij om over mij en mijn KFFB-verzameling een artikel in deze Friese literatuurkrant van de KFFB te publiceren.
Toen ik vertelde dat ik nog wel één KFFB-boek moest zien toe te voegen aan mijn KFFB-collectie om het aantal van 500 exemplaren te voltooien, was dat geen probleem, maar werd dat als een uitdaging gezien, want wellicht zou dat artikel ertoe kunnen leiden dat iemand mij dat ene ontbrekende boek nog zou willen schenken, teneinde de hele collectie compleet te krijgen. De Fleanende Krie wordt namelijk verspreid onder alle leden van deze Friese boekenclub, dus de kans zou reëel zijn dat er tenminste nog één lid zou zijn die er welwillend aan zou willen meewerken, om tenminste op één plek in Fryslân de gehele collectie van alle 500 KFFB-boeken compleet te maken.

Interviewverslag
Zo gezegd, zo gedaan. Het interview werd gehouden in de maand mei 2019, en aanvang vorige maand (juni 2019) verscheen het 'Maaie 2019-nûmer fan De Fleanende Krie" met daarin het verslag van genoemd interview.
In het interviewverslag doet de redactrice een oproep om het ontbrekende KFFB-boek mij aan te bieden, teneinde de collectie te completeren.
Onder op de krantenpagina van dat interviewverslag doet het KFFB-bestuur de oproep om door te geven welke boeken bij de KFFB-lezers populair zijn, met als doel om in te schatten welke van de KFFB-boeken het meest geschikt zijn om te zijner tijd eens als e-book her uit te geven.
De gehele pagina van de Friese literatuurkrant 'De Fleanende Krie' staat hierboven afgebeeld.
Als je met de muis op die afbeelding van die krantenpagina klikt, verschijnt het artikel groter op je beeldscherm, hetgeen het lezen van de beide artikelen vergemakkelijkt.

Geen opmerkingen: