zondag 23 juni 2019

Claercamppad van Zoutkamp naar Dokkum

Zondag 23 juni 2019
Het Claerkamppad begint bij het beeld van de nettenboeter in ZoutkampLangs Friese kloosterlocaties
Het Claercamppad is een meerdaagse wandelroute van ruim 75 kilometer, langs sporen van middeleeuwse kloosters in het Noord-Friese landschap.
De originele versie van het Claercamppad is gebaseerd op historische kloosterverhalen, maar je kunt onderweg ook enkele routevarianten lopen, door gebruik te maken van het Friese Wandelknooppuntennetwerk.
Het Claercamppad wil oude en nieuwe kloosters in Dokkum en in het Noord-Friese landschap verbinden. Tegenwoordig bouwen wij nog steeds voort op het landschappelijk erfgoed van de voormalige Friese kloosters. In die zin is het Claercamppad een soort ontdekkingstocht door het verleden en in het heden.
Het Claercamppad is genoemd naar het Klooster Claercamp, dat van de 12e tot de 16e eeuw het grootste moederklooster in het noorden van Nederland was.

Twee richtingen
Het beknopte routeboekje van het Claercamppad beschrijft de route van Sint-Jacobiparochie naar Zoutkamp, maar de Stichting 'Santiago aan het Wad' - gelieerd aan de 'Camino der Lage Landen' van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob - beschrijft de route vanuit het Groningse Zoutkamp naar het Friese bedevaartsoord Sint-Jacobiparochie.
Durkje en ik hebben ervoor gekozen om de bedevaartsversie te wandelen, en vandaag is het zover dat we onze eerste etappe van het Claercamppad gaan wandelen, namelijk het traject van Zoutkamp naar Dokkum, over een afstand van ruim 28 kilometer.

De Lauwerszeehaven van Zoutkamp
Om 8:10 uur rijden we vanuit Feinsum naar Dokkum, waar we een auto parkeren bij de Bonifatiuskapel van Dokkum. Met de andere auto rijden we door naar Zoutkamp, waar we die auto achterlaten. Dan wandelen we naar de binnenhaven van Zoutkamp, waar onze etappe van vandaag om 9:15 uur begint bij 'De Boeter', het standbeeld van de nettenboeter, geheel passend bij deze voormalige Lauwerszeehaven.
Met enige regelmaat varen op deze vroege zondagochtend pleziervaartuigen in en uit, dus als we Zoutkamp uit wandelen, moeten we bij de openstaande brug wachten, totdat een boot vanuit Zoutkamp het Zoutkamperril op vaart, om koers te zetten naar het Lauwersmeer.

Konikspaarden in de Kolllumerwaard
Vlak voorbij de camping van Zoutkamp steken we de Lauwersmeerdijk over, om het Nationaal Park Lauwersmeer binnen te wandelen. Door de Kollumerwaard lopen we over mooie wandel-/fietspaden in de richting van Kollumeroord. Onderweg lopen we - ongeveer halverwege - door een kudde wilde Konikspaarden, met verderop ook enkele veulens. Ze grazen rustig verder van het hoge gras en van de laag aan de boompjes hangende boombladeren.
Voorbij Kollumeroord lopen we door naar Dokkumer Nieuwe Zijlen. Ook daar moeten we weer wachten bij een openstaande brug, waar enkele pleziervaartuigen vanuit het Dokkumer Grootdiep het ruimere sop van het Lauwersmeer kiezen, en anderen vervolgens in de sluis schutten om door het Dokkumer Grootdiep richting Dokkum te varen.

Op de voormalige zeesluizen van Dokkumer Nieuwe Zijlen 
Langs het Dokkumer Grootdiep
Wij maken van de gelegenheid gebruik om van een koffiepauze te genieten in Restaurant Herberg 'De Pater', die hoog boven de voormalige Lauwerszeesluis uit torent. Daarna wandelen we verder over de voormalige zeesluizen, die vroeger de doorgang betekenden tussen de Lauwerszee en het Dokkumer Grootdiep.
De route gaat verder langs het Jaagpad van het Dokkumer Grootdiep. Onderweg ontmoeten we een wielrenner die zijn racefiets op zijn schouder met zich meedraagt. Zo is een racefiets bepaald niet bedoeld. De man laat ons zien dat een spaak van het achterwiel gebroken is, waardoor het achterwiel nu geheel blokkeert. Hij krijgt straks assistentie in Dokkumer Nieuwe Zijlen, maar moet daar eerst nog wel naar toe wandelen. Hij loopt monter verder.
Wij passeren de brug van Engwierum, en verlaten verderop bij de brug van Ee het Dokkumer Grootdiep tijdelijk, om door het Friese dorpje Ee de route te vervolgen tussen de graslanden door.
Nog voordat we bij de voormalige steenfabriek komen, lopen we al weer over het Jaagpad van het Dokkumer Grootdiep. We vinden een stenen bankje, waarop we nog heerlijk in de schaduw een broodje kunnen eten.
Toen we vanmorgen vertrokken, was het nog 19 graden Celsius, maar inmiddels is de temperatuur al bijna tien graden hoger geworden. We lopen nagenoeg de hele dag in de volle zon, dus dit bankje in de schaduw voelt als een welkome afwisseling. We lunchen aan het water, waarover af en toe enkele pleziervaarders passeren.

Bonifatius' abdij-stad Dokkum
Om 14:20 uur wandelen we de Friese stad Dokkum binnen, de stad waarin vroeger een Norbertijner stadsklooster heeft gestaan. Door het stadscentrum wandelen we naar de huidige Markt, de plek van de oude abdijkerk met toren. Op dit marktplein aan de voet van de oude kerk is inmiddels de Elfsteden-IJsfontein geplaatst. Vanuit de grond stijgen nevelstromen op, die door de genadeloze zon en de hoge temperatuur zienderogen snel verdampen. Van enige verkoeling door deze IJsfontein voor de passerende verhitte wandelaars is op dergelijke zomerse dagen geen sprake; het 'ijs' verdwijnt 'als sneeuw voor de zon'.
Over de Zijl (het keerpunt voor de Elfstedentocht) en verderop over de Woudpoortsbrug verlaten we het stadscentrum van Dokkum, om dan nog een eindje door te lopen naar de Bonifatiuskapel aan de Bronlaan. Als we bij het standbeeld van Bonifatius staan, zien we dat veel mensen naar de Bonifatiuskapel lopen. Daar blijkt over een half uur een concert aan te vangen.
Wij lopen door naar de auto, en halen vervolgens de andere auto weer op uit Zoutkamp, om tenslotte weer huiswaarts te rijden.

Geen opmerkingen: