vrijdag 31 mei 2019

De muziek gaat door

Donderdag 30 mei 2019 - Hemelvaartsdag
Wervelend slot van de tentdienst met Kidsgear Childrens Choir in FeinsumMei Elkoar Ien

Hemelvaartsdag luidt altijd het Dorpsfeest in voor de buurdorpen Hijum & Feinsum. Elk jaar zorgt een actief bestuur van de 'Feestvereniging Mei Elkoar Ien' ervoor dat voor dit driedaagse evenement een breed scala aan activiteiten wordt georganiseerd voor allerlei doelgroepen van jong tot oud.
Het ene jaar staat de feesttent in Hijum, en het daarop volgende jaar wordt het feest in Feinsum gevierd. Dit jaar staat de tent op het feestterrein in Feinsum.
Vandaag is begonnen met Dauwtrappen, en later op de dag volgt een Feestelijke optocht, een Barbecue, en wordt deze eerste dorpsfeestdag vanavond afgesloten met een Drive-in-show.

Tentdienst in Feinsum
Om 10:00 uur vanmorgen begint de Tentdienst, in de grote feesttent op het feestterrein naast de jachthaven van Feinsum.
De jaarlijkse tentdienst wordt georganiseerd en uitgevoerd door de leden van de Evangelisatie- en zendingscommissie van de Protestantse Gemeente van het buurdorp Hallum, waaronder onze beide dorpen kerkelijk ressorteren.
Voorganger in deze tentdienst is domina Jeannette van den Boogaard-Bongers, en de muzikale medewerking wordt - evenals in voorgaande jaren - verzorgd door de Fanfare Crescendo van Hijum & Finkum, onder leiding van dirigent Wim Dijkstra.

Kidsgear Childrens Choir uit Oeganda
Dit jaar krijgt de Tentdienst een bijzonder karakter, want we hebben ook buitenlandse gasten, die een belangrijk deel van de Tentdienst verzorgen.
De in Nederland wonende Oegandese Sylvia Mbabazi heeft met haar echtgenoot 16 jaar geleden de stichting Up4s opgericht, om weeskinderen en kansarme kinderen in haar thuisland Oeganda een warm thuis en een goede schoolopleiding te bieden qua basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Inmiddels sponsort Up4s al zo'n 700 kinderen in haar Oegandese geboortedorp Bokumansimbi.
Ook dit jaar weer maakt het kinderkoor van deze scholen een tournee door Nederland, om overal op te treden, om daarmee aandacht te vragen voor de fondsenwerving van deze goede werken in Oeganda.En vanmorgen is dit opgewekte kinderkoor aanwezig in Feinsum, om een mooie bijdrage te leveren aan deze Tentdienst op Hemelvaartsdag.


De fanfare verzorgt de muziek vóór aanvang van het liturgisch programma. Kidsgear Childrens Choir stelt zich zingend aan ons voor met hun lied 'Aye Africa'.
Na Welkom, Bemoediging en Groet zingen we het lied: "Bijeengeroepen uit onze huizen".
Daarop volgt een Gebed, waarna Kidsgear Childrens Choir zingt: "What a friend we have in Jesus".
Als er daarna een lang springtouw vóór het podium in de tent wordt gedraaid, komen veel aanwezigen in de tent in beweging, want voor wie wil en durft is er volop gelegenheid om even touwtje te springen. Ook de kinderen van Kidsgear Childrens Choir en hun begeleidster laten die gelegenheid niet onbenut, want ook zij springen er individueel of met zijn tweeën en drieën tegelijk vrolijk op los.
Daarna zingen we het lied: "Leve het leven".
Een gedeelte uit het gedicht "Er moeten mensen zijn" van Toon Hermans wordt voorgelezen, passend bij het thema van deze tentdienst: "De muziek gaat door".
Fanfare Crescendo begeleidt alle samenzang en speelt ook mooie muziekstukken voor, tijdens en na de dienst.

Muzikale begeleiding in de tentdienst van Fanfare Crescendo
Na de schriftlezing uit Handelingen 1: 1-14 over Hemelvaart zingen we "De Heer is opgetogen", en vóór de overdenking van domina Van den Boogaard zingt Kidsgear Childrens Choir nog een lied, en na de overdenking luisteren we naar muziek van Fanfare Crescendo.
Voordat we met zijn allen in gebed gaan, zingen we het lied "You raise me up". 
De collecte dient twee doelen. Eerst gaan de kinderen van het koor door de tent, om geld in te zamelen voor hun Oegandees onderwijsproject van de Stichting Up4s. Daarna volgt de tweede collecte van de kerkelijke gemeente, ter dekking van de kosten van deze ochtenddienst. Dan zingt Kidsgear Childrens Choir weer:


Na het slotwoord met alle woorden van dank, zingen we onder leiding van Crescendo het slotlied: "Samen in de naam van Jezus, heffen wij een loflied aan".
En dan na de Wegzending & Zegen, nog voordat we koffie gaan drinken in de tent, en voordat we bij de verkooptafels van Up4s langs kunnen gaan waar allerlei Oegandese artikelen ten verkoop liggen, sluit Kidsgear Childrens Choir deze Tentdienst af met een wervelende show van zang, dans en acrobatiek:


Geen opmerkingen: