woensdag 3 april 2019

Dit zijn wij; van hout

Dinsdag 2 april 2019 
Expositie van Creatieve Therapie-studenten

Jij en ik in hout

Wat gebeurt er als je een groep studenten van de HBO-Bachelor-opleiding Creatieve Therapie van NHL Stenden Hogeschool aan het werk zet om tijdens een medium-bijeenkomst van elkaar een houten versie te construeren?

Dan gaat de ene student voor de andere student poseren, en die andere student maakt dan de eerstgenoemde student na in hout.

Tijdens deze medium-les hebben de CT-studenten de beschikbare vormen van het hout gebruikt, met slechts hier en daar een enkel plastic frutsel.

Ondertussen hoor je een heleboel gelach, en hier en daar krijgt een student een blaar of wordt geconfronteerd met een splinter.

De resultaten van dit alles zijn de houten versies, die studenten van elkaar hebben gemaakt.
Die eindresultaten zijn momenteel te bezichtigen in de vitrine van de Kennisboulevard in het NHL Stenden Hogeschool-gebouw aan de Rengerslaan 8 te Leeuwarden.

Geen opmerkingen: