zaterdag 24 november 2018

Bestuurszaken van Nijkleaster in Jorwert

Dinsdag 20 november 2018 
In het koor van de kloosterkerk in Jorwert

Stilte vóór de vergadering
Vanavond komen we als bestuur van de Stifting Nijkleaster bijeen in de Sint-Radboudkerk van Jorwert.
Het is te doen gebruikelijk dat we de zakelijke vergadering beginnen met een korte avondviering onder leiding van Nijkleaster-pionierspredikant dominee Hinne Wagenaar, hetgeen ook vanavond het geval is.
In een kring in het koor van deze kloosterkerk worden we stil, om de overgang van de hectiek van de dag te verruilen voor een moment van stilte en inkeer. We luisteren naar een schriftlezing, zijn stil, zingen onze voorbeden en worden met de zegen in stilte heengezonden, naar de bestuursvergadering in de Voorkerk van Nijkleaster.

Bestuurders en Kleasterlingen
Vanavond hebben we een uitgebreide vergader-agenda, en beginnen we met bestuurszaken en personele zaken.
Daarna gaan we verder met enkele items die te maken hebben met de voortgang op It Westerhûs, de monumentale boerderij die we als vestigingsplaats op het oog hebben, en die onze droom voor een nieuw klooster waar kan maken als we tenminste in het eerste kwartaal van 2019 over voldoende middelen gaan beschikken voor aanschaf, verbouwing en aanvullende nieuwbouw.
Ondertussen is al een groep belangstellenden geruime tijd met elkaar in gesprek om op termijn mogelijk in te treden in dit nieuwe protestantse klooster van Fryslân. Als bestuur willen we graag in goede samenspraak met deze zogenoemde Kleasterlingen in gesprek om met elkaar het gesprek te voeren over hoe we die droom van een eigentijds Fries klooster gaan realiseren. Vanavond komen enkele zaken daaromtrent in de vergadering aan de orde.

Fondsenwerving nog wel nodig
Om dromen en plannen om te zetten naar een nieuwe realiteit, is nog veel geld nodig. We bespreken en beoordelen enkele initiatieven, die mogelijke openingen bieden naar hopelijk toereikende financiering op de afzienbare termijn van enkele maanden. We doen ons best, en kunnen bij deze fondsenwerving nog wel wat hulp van particulieren en organisaties zoals kerkelijke gemeentes gebruiken. We hopen dat we over enkele maanden goed nieuws kunnen brengen, wetende dat er nu nog wel behoorlijk financiële hulp nodig is om onze plannen te realiseren.

Geen opmerkingen: