zaterdag 20 oktober 2018

Sterk en dapper

Zaterdag 20 oktober 2018 
Cover van de Veertigdagenkalender 2017

Veertigdagenkalender 2017
De commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking van het Friese Franeker en de PKN-gemeente van Bitgum, Bitgummole, Marsum en Ingelum hebben voor de bezinningstijd voorafgaande aan het Paasfeest van 2017 de 'Veertigdagenkalender 2017' uitgegeven, met als thema: 'Sterk en dapper'. Daarmee sluit deze kalender thematisch aan bij de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie.

Fonds voor water
Van mijn collega Adalgard kocht ik voorafgaande aan deze 40-dagentijd een exemplaar van die Veertigdagenkalender, om daaruit in de Veertigdagentijd elke dag de aangegeven tekst aan tafel na de avondmaaltijd ter overdenking te lezen.
De opbrengst van deze kalenderverkoop was voor de stichting ABA, die ervoor heeft gezorgd dat er een drinkwaterbedrijf kon worden gebouwd op het Indonesische eiland Nias. De productie en levering van drinkwater liep al, maar er was nog wel behoefte aan een bestelauto, waarmee de bestellingen overal kunnen worden bezorgd.

Doorzetten is niet altijd gemakkelijk
De dagteksten in deze Veertigdagenkalender 2017 vragen om bezinning. Deze bezinningskalender bevat voor elke dag een gedicht, een recept, een spreuk, een overweging, een cartoon, of een andere tekst.
Overal op de wereld leven sterke meiden en vrouwen en dappere jongens en mannen. Het zijn de mensen die in gemakkelijke, maar ook in moeilijke omstandigheden hun hart volgen, hetgeen kracht en doorzettingsvermogen vereist. Maar al lijkt dat heel vanzelfsprekend en gemakkelijk, gemakkelijk is dat zeker niet. Als we weten dat Jezus zijn liefde en kracht met ons deelt, kunnen we proberen om net zo sterk en dapper te zijn als Jezus, en ons werk met elkaar te delen zoals Jezus dat zelf deed.

Thema's van dagteksten
 • God rekent op ons: God alleen kan doen wat onmogelijk lijkt, maar jij kunt al het mogelijke doen.
 • Je hoeft niet zo sterk te zijn om iets vast te houden, maar je moet wel heel sterk zijn om iets los te laten.
 • Wie bidt, die ontmoet een kracht die draagt.
 • Als je vertrouwt op je innerlijke kompas, dan kun je dapperheid en moed ontwikkelen.
 • Het is eenvoudiger om moedig te zijn als je weet waar je het voor doet.
 • Onderweg zijn is telkens weer de sprong wagen naar het onbekende.
 • Heb het hart om een naaste te zijn, om lief te hebben.
 • Maak ons zo sterk, dat we zwak durven zijn.

Sterk en dapper
Sterk en dapper zijn kent vele vormen, waarvan de schrijvers van deze Passiekalender er zes noemen, te weten:
 • Liefhebben, bijvoorbeeld jezelf, maar ook elkaar liefhebben.
 • Accepteren. onder andere jezelf, anderen en situaties.
 • Overdenken van keuzes; dat is sterk en dapper.
 • Delen wat jezelf en anderen verder helpt.
 • Bevestigen: sterk en dapper is anderen bevestiging geven.
 • Stimuleren van elkaar; dat is sterk en dapper.

Geen opmerkingen: