donderdag 18 oktober 2018

Proefvisitatie van Master Design Driven Innovation in Leeuwarden

Donderdag 18 oktober 2018
Plenaire terugkoppeling van de auditbevindingen in de BlokhuispoortDoelmatig nieuw onderwijsaanbod
Vandaag vindt in de Blokhuispoort te Leeuwarden de proefvisitatie plaats voor de nieuwe HBO-Master-opleiding Design Driven Innovation, waarmee NHL Stenden Hogeschool van plan is per 1 september 2019 van start te gaan. Het gaat hier om een eenjarig voltijds onderwijsprogramma, dat in de hogeschoolvestiging zal worden aangeboden op de Kenniscampus Leeuwarden.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft enkele maanden geleden besloten dat deze HBO-Master-opleiding door de overheid wordt bekostigd, omdat de doelmatigheid van deze nieuwe opleiding aantoonbaar is. Het werkveld waarvoor deze opleiding gaat opleiden, vraagt om afgestudeerden van dit onderwijsprogramma, en er is voldoende belangstelling onder toekomstige studenten om deze opleiding in Leeuwarden aan te bieden.

Van ontwerp en ontwikkeling naar kwaliteitskeuring
Omdat NHL Stenden Hogeschool het wenselijk acht dat de afgestudeerden van deze nieuwe opleiding een door de overheid erkend diploma krijgen, laten we de in ontwikkeling zijnde opleiding keuren door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Als de opleiding daarna wordt geaccrediteerd door de NVAO, is onze hogeschool gerechtigd om een officieel erkend diploma uit te reiken, waarmee de afgestudeerde met trots op zoek kan naar een bijpassende werkgever.
Voordat de keuring van een onafhankelijk en gezaghebbend visitatiepanel van de NVAO plaatsvindt over enkele weken, houden alle betrokkenen van deze nieuwe opleiding vandaag een zogenoemde proefvisitatie. Op zo'n dag gaan alle opleidingsvertegenwoordigers zoals management, vertegenwoordigers van de praktijkcontext, inhoudsexperts, docenten, examencommissieleden, onderwijsondersteuners en onderwijsontwikkelaars van het ontwikkelteam tijdens een audit in gesprek met een proefvisitatiecommissie. Dit is een belangrijke dag om met zijn allen bij elkaar positief kritisch te onderzoeken of het opleidingsteam klaar is voor de officiƫle keuring en voor de start van het nieuwe onderwijsprogramma.

Van visitatie naar start nieuwe opleiding
Aan het eind van deze audit gaat het auditteam in een besloten overleg in beraad om haar auditbevindingen samen te vatten, om daarop volgend in een plenaire setting aan alle betrokkenen een terugkoppeling te geven van haar auditbevindingen, en om aanvullend nog enkele tips te geven teneinde de laatste puntjes nog op de 'i' te zetten, als laatste voorbereiding op de visitatie van medio november aanstaande.
En het ijzer wordt gesmeed nu het heet is, want aansluitend op deze terugkoppeling volgt direct een werkoverleg van alle deelnemende ontwikkelaars van NHL Stenden Hogeschool en van werkveldvertegenwoordigers, waarin in samenspraak met de leden van het auditteam wordt besproken en afgesproken hoe deze mooie nieuwe opleiding nog extra waarde kan toevoegen aan het onderwijsprogramma dat over enkele weken aan de beoogde plantoetsing zal worden onderworpen. We zien na vandaag uit naar de officiĆ«le visitatie in november, in de hoop en verwachting dat we komend collegejaar van start kunnen gaan met dit uitdagende onderwijsprogramma.   

Geen opmerkingen: