woensdag 31 oktober 2018

Moduulpresentatie van toeristische bestemmingen @ NHL Stenden Hogeschool

Woensdag 31 oktober 2018
Informatiemarkt voor toeristische bestemmingen van Tourism Management

Promoot je toeristische bestemming
Vandaag is het een drukte van belang in de hal van het hogeschoolgebouw van NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden.
De eerstejaars studenten van de opleiding Tourism Management presenteren vandaag aan elkaar en aan de hogeschoolbevolking de toeristische bestemming waar ze zich in de afgelopen weken op hebben gericht. Ik ga van Texel naar Costa Rica en van Rome naar Cuba.
De groepjes studenten hebben alle een eigen toeristische bestemming, die ze in een informatiemarkt promoten, waarbij de studenten aan de hand van een vragenlijst elkaars informatiestand bezoeken teneinde elkaar te bevragen over de diverse ins en outs aangaande de door hen gekozen toeristische bestemming.

Geen opmerkingen: