zondag 30 september 2018

Lûd fan de Middelsee yn Feinsum

Zondag 30 september 2018 
Lûd fan korpsen en rapper yn Feinsum
Under de toer 2018
Vandaag vindt in Fryslân het evenement 'Lûd fan de Middelsee' plaats. Dit is één van de Friese 'Under de Toer'-projecten, dat voor dit evenement van vandaag bestaat uit enkele bijzondere locatieconcerten in het gebied van de voormalige Middelsee, en dat vanavond wordt afgesloten met een slotspektakel op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden.
'Lûd fan de Middelsee' is een initiatief van 'Samenwerkende Muziekverenigingen Leeuwarden' (SML). Sinds juni 2017 werken 17 muziekverenigingen onder deze naam samen. Het is niet voor niets dat de verenigingen elkaar hebben opgezocht. In onze steeds veranderende maatschappij voelen zij óók het belang om met de tijd mee te gaan. Dat betekent jezelf steeds opnieuw uitvinden om bestaansrecht te houden. Samen kun je dat veel beter dan alleen.
Jezelf opnieuw uitvinden; dat werd dan ook het motto van het 'Under de Toer'-project 'Lûd fan de Middelsee'. Dit is het verhaal over 17 Leeuwarder muziekverenigingen, over een verdwenen zee èn een toren. Niet zomaar een toren, maar de Leeuwarder Oldehove, het trotse symbool van Leeuwarden. Aan de voet van die oude stadstoren vindt vanavond het slotspektakel plaats.

Lûd fan de Middelsee
Stel je de oude Middelsee eens voor, met Leeuwarden als bedrijvige havenstad. De stad leeft volop, maar de zee is verdwenen. Maar, wie goed in het landschap kijkt, kan de oevers van de voormalige Middelsee nog steeds herkennen. Die vroegere zeekust van Oostergo en de eeuwenoude dorpen langs die voormalige kust zijn vandaag het decor voor zeven bijzondere concerten, aangeboden door de 17 muziekverenigingen van SML.
Op prachtige locaties in Hijum, bij ons in Feinsum, en in Stiens, Britsum, Koarnjum, Jelsum en Leeuwarden vullen de 17 muziekverenigingen vanmiddag de verdwenen zee als het ware met muziek. Geïnspireerd door de elementen vuur, water, lucht en aarde èn de concertlocatie vertellen ze hun verhaal.
Het publiek doet de locaties per fiets aan op een 30 kilometer lange fietsroute vanaf NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Fietsend is op deze zonnige, half bewolkte middag de beste manier om over die afstand van 30 kilometer de onmetelijke luchten en de weidsheid van het oude Friese landschap van zee (nieuw land), kust en (oud) land te ervaren.

Een enthousiast publiek in Feinsum
Eén rapper en drie korpsen in Feinsum
Om half drie vanmiddag is het zover dat 3 van de 17 korpsen hun concert gaan verzorgen in Feinsum. Dat zou aanvankelijk plaatsvinden in het daartoe gereedliggende weiland aan de zuidelijke voet van de kerktoren (ûnder de toer) van de Feinsumer Sint-Vituskerk, ware het niet dat enkele korpsleden bij aankomst te kennen gaven dat ze het spelen in het weiland niet zien zitten. Daarom werd uitgeweken naar de tuin van de nieuwbouwwoning naast kerk. Om half twee is dan ook iedereen druk in de weer om het evenemententerrein her in te richten, om de korpsleden met een gerust hart te kunnen laten spelen. Ruim vóór half drie - de aanvangstijd van de eerste concertronde - is alles gereed.
Inwoners van Feinsum en uit de wijde omtrek zijn naar deze plek gekomen, om samen met de arriverende toerfietsers te genieten van het openluchtconcert, van het gelegenheidskorps, dat een combinatie is van één rapper en drie korpsen, te weten: de fanfare van het 'Fries Seniorenorkest', de harmonie 'Ons Genoegen Leeuwarden' en fanfare 'De Kriich' uit Wergea.
Twee maal een half uur lang geniet het publiek onder een stralende zon volop van de korpsmuziek, af en toe afgewisseld met het rappen van de rapper.


Geen opmerkingen: