donderdag 6 september 2018

Eerste opening Hogeschooljaar NHL Stenden Hogeschool

Donderdag 6 september 2018 
Grote belangstelling van studenten voor het gastcollege van Nienke PlasGastcollege met muziek
Nienke Plas
Vandaag is het een heuglijke dag, want voor het eerst sinds het bestaan van de pas sinds vorige week bestaande nieuwe 'NHL Stenden Hogeschool' wordt haar hogeschooljaar officieel geopend.
Na de woorden van welkom door Erica Schaper, voorzitter van het College van Bestuur, verzorgt Nienke Plas voor een publiek van honderden studenten en hogeschoolmedewerkers een gastcollege. Nienke is een bekende - onder jongeren populaire - Nederlandse YouTuber en presentatrice. In haar gastcollege gaat ze in op onderwerpen als de invloed van social media op haar en op ons leven, en vertelt ze hoe ze om gaat met alle (media)aandacht die ze tot nu toe heeft gekregen.
Daarna verzorgt de Friese gitarist-zanger de muzikale omlijsting.

Zorg voor student en omgeving
Vervolgens is aan Erica Schaper de eer om als eerste voorzitter van het eerste College van Bestuur het eerste hogeschooljaar (2018-2019) van onze nieuwe fusiehogeschool te openen.
Daarbij staan we met haar ook stil bij het overlijden van alle studenten en medewerkers in het afgelopen jaar, ook van het nog zo recente tragische overlijden van een studente van onze hogeschoolvestiging in Emmen. Erica Schaper: "Deze week staat de wereld even stil. Dan is alles ineens relatief. Dan gaat onze aandacht vooral uit naar de zorg voor onze studenten, en voor hun omgeving".
Na een moment van gepaste stilte, gaan we toch verder met dit middagprogramma. Erica Schaper benoemt enkele karakteristieken van onze nieuwe hogeschool, zoals Multicampushogeschool, Design Based Education en onze Zwaartepunten: Vital Regions, Smart Sustainable Industries en Service Economy.
De hogescholenfusie van de voormalige NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool kun je beschouwen als een transitieproces, als een inspirerende reis, waarvoor geen reisgids bestaat. Er is hard gewerkt om de fusie te realiseren, met als resultaat dat we vandaag de opening van ons hogeschooljaar 2018-2019 met een enthousiast applaus bezegelen.

What .... if ....
Aansluitend volgt een Design Based Intermezzo, dat wordt verzorgd door NHL Stenden Hogeschool-docent Erik Prins, tevens consultant op het gebied van Business Model Innovation.
Erik benadrukt het belang van de verbinding tussen werkveld en onderwijs, tussen organisaties en studenten.
We zouden vooral onzekerheden moeten omhelzen, want die inspireren je om met nieuwe ideeën te komen. Zo start bijvoorbeeld elk nieuw ontwerp met de uitdaging van: Wat ... als ....

Beweeg mee & Bouw mee!
Professor Jan Rotmans
Volgende gastspreker is Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde en Duurzaamheid.
Hij spreekt met name over fundamentele wijzigingen in onze samenleving:

 • Wij maken onderdeel uit van een snelle, revollutionaire evolutie.
 • Alles draait om data.
 • We moeten vóóruit, naar het 'digitale touwtje door de voordeur'.
 • Als we onze stelsels herijken, hebben we chaos. Probeer daar vooral de leuke dingen van te zien. Chaos heb je nodig om te veranderen.
 • Waarom vertrouwen we elkaar niet meer? We moeten elkaar weer leren vertrouwen.
 • De disruptieve burger en student wil steeds meer zelf organiseren.
 • De nieuwe maak-industrie zie ik floreren. Dat wordt de kurk van de samenleving.
 • We gaan naar gepersonaliseerd onderwijs. Iedere student gaan we dus ongelijk behandelen.
 • Alles draait om kwaliteit en rendement.
 • We moeten studenten opleiden voor: dynamiek, verandering, onzekerheid en wendbaarheid.
 • De nieuwe student wil multi-/interdisciplinair worden opgeleid.
 • De hogeschool moet een innovatiecampus worden.
 • Docenten moeten zich aantrekken dat wij de meest gedemotiveerde studenten hebben, maar die studenten moeten zich dat zelf ook aantrekken.
 • Houd je organisatie zo eenvoudig mogelijk.
 • Wees dienstbaar aan het onderwijs.
 • Maak van Design Based Education geen dogma.
 • 99% van de op universiteiten gecreëerde kennis wordt niet gebruikt.
 • Academici blijf je wel nodig hebben, maar zij moeten zich gaan verhouden tot de maakindustrie.
 • Beweeg mee.
 • Bouw mee.


Nelson Mandela als rolmodel
Ambassadeur Geoff Doidge
En dan, aan het eind van dit middagprogramma volgt nog een bijzondere, indrukwekkende toespraak, van Geoff Doidge, de Zuid-Afrikaanse ambassadeur in het Thaise Bangkok.
Geoff Doidge was 16 jaar actief in het ANC, en ook minister in het kabinet van Nelson Mandela.
Doidge spreekt over Internationalisation & Education, en laat daarbij op imponerende wijze merken hoezeer hij is geïnspireerd door Nelson Mandela.
Geoff Doidge prijst NHL Stenden Hogeschool voor de dynamiek die hij nu al in onze nieuwe hogeschool heeft aangetroffen.
Hij noemt Nelson Mandela als het rolmodel voor tolerantie, vergeving, zelfbevrijding; karakteriseert hem als vrijheidsstrijder, en noemt wijlen Mandela één van de grootste morele leiders die hij kent.
Verder roemt hij NHL Stenden Hogeschool om de belangrijke rol die onze hogeschool met haar hogeschoolvestiging in Zuid-Afrika vervult. En van onze alumni geeft hij aan dat onze afgestudeerden hoog gewaardeerd worden om hun eigenschappen.

Geen opmerkingen: