maandag 9 juli 2018

Langsam durch die schnelle Zeit

Maandag 9 juli 2018 
Cover van Langzaam door de snelle tijd


Langsam durch die schnelle Zeit
In de Veertigdagentijd van 2018 hebben we in Nijkleaster te Jorwert gebruik gemaakt van de 'Kalender voor de vasten- en lijdenstijd' getiteld: 'Langzaam door de snelle tijd'. Thuis hebben Durkje en ik ook deze Veertigdagenkalender aan tafel gebruikt voor de doorgaande lezing in de Passietijd.
De oorspronkelijke uitgave van deze kalender (2011) kreeg als titel mee: 'Langsam durch die schnelle Zeit', geschreven door Anselm Gün (benedictijner monnik en auteur van talrijke spirituele bestsellers) & Clemens Bittlinger (liederenmaker, predikant en boekenschrijver).
Ines van de Spek vertaalde deze oorspronkelijk Duitstalige editie naar de Nederlandse taal. In het jaar 2014 verscheen deze vertaling op de Nederlandse markt.
De bijbelcitaten in deze Veertigdagenkalender werden ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV, 2004) van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). 

Laat lichtheid en diepte samenkomen,
tijdens het lezen en in het leven.

Langzaam door de snelle tijd
Deze Veertigdagenkalender bevat voor elke dag een meditatieve verdieping, gegroepeerd rond weekthema's. Er staan teksten in die onthaasten, verstillen en inspireren, gericht op de vasten- en lijdenstijd voorafgaande aan het Paasfeest. De inhoud nodigt je uit om de zeven vastenweken bewuster dan anders te beleven; in die zin past deze uitgave ook goed bij het gedachtegoed van Nijkleaster.
De teksten nodigen je uit om langzamer - dan normaal - door je snelle tijd te gaan, dus in dat opzicht biedt het je ook een tijd om te oefenen in innerlijke vrijheid en (gelijk)matigheid. En als het niet lukt tijdens je werktijd, dan kun je het toch ook privé proberen in je vrije tijd ? !

Paasboodschap: vanuit de Stilte het Leven tegemoet
De auteurs hebben voor elke week een grondgedachte gekozen, die je door de lijdenstijd leidt en je kennis laat maken met de kunst van het christelijk leven. De schrijvers hopen dat je met behulp van deze publicatie rust vindt, en bij jezelf aankomt, en bij God, die de tijd en de eeuwigheid in Zijn hand houdt.

  • De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag met het thema 'Stilte': in de stilte spreekt God tot mij;
  • Vanaf de Eerste Zondag van de vastentijd is het thema 'Helderheid': men kan niet niet communiceren (Paul Watzlawick);
  • De Tweede Week van de vastentijd gaat over het thema 'Vreugde': Wie alleen maar plezier wil hebben, verliest de vreugde;
  • Met ingang van de Derde Zondag van de vastentijd wordt begonnen met het thema 'Communicatie': Dikwijls zijn het de stille mensen die belangrijke dingen te zeggen hebben;
  • En dan vanaf de Vierde Zondag van de Veertigdagentijd staat de 'Liefde' centraal: Laat je door de ervaring van de liefde naar de Bron van de Liefde voeren;
  • Op de Vijfde Zondag van de vastentijd vangt het thema 'Opmerkzaamheid' aan: De opmerkzaamheid van de medemens helpt ons om te leven;
  • Op Palmzondag begint het thema 'Afzien': Afstand doen van rijkdom, comfort en carrière mondt uit in overgave en echte ontmoeting;
  • En tenslotte op Paaszondag breekt het thema 'Leven' door: De dood heeft immers niet het laatste woord; deze Paasboodschap verandert de wereld en ons leven blijvend wel.


Geen opmerkingen: