vrijdag 6 april 2018

Inrichtingsplannen - Places of Hope

Donderdag 5 april 2018 
Waddenlandschap in de kelder van De Kanselarij te LeeuwardenBestuursstaf
Vandaag zijn we met zijn allen als medewerkers van de Bestuursstaf van het College van Bestuur van NHL Stenden Hogeschool bijeen in De Kanselarij te Leeuwarden om met elkaar na te denken, te spreken en af te stemmen met betrekking tot het Inrichtingsplan van de Bestuursstaf.
Door de per 1 januari 2018 voltrokken bestuurlijke fusie en de per 1 september 2018 daarop nog volgende instellingenfusie van NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool is en wordt de nieuwe fusiehogeschool opnieuw ingericht.

Inrichtingsplan
Alle hogeschool-afdelingen voor Onderwijs, Onderzoek en Bedrijfsvoering (Diensten) hebben van het bestuur de opdracht gekregen om voor de eigen afdeling een Inrichtingsplan op te stellen, dat over enkele weken gereed moet zijn ter afstemming en vaststelling.
Als Bestuursstaf hebben we in de afgelopen weken voor onze veel kleinere sub-teams teaminrichtingsplannen gemaakt, die vandaag aan elkaar worden aangeboden, om ze goed met elkaar door te spreken, met als doel dat ze in de komende dagen en weken met elkaar zullen worden gecombineerd, om te komen tot één Inrichtingsplan voor onze Bestuursstaf.

Places of Hope
Rond het middaguur krijgen we van het management van De Kanselarij een rondleiding door De Kanselarij, waar ook onze hogeschool een aanmerkelijk aandeel in heeft. We krijgen te zien waar onze studenten en collega's van allerlei opleidingen aan het werk zijn, en we worden geïnformeerd op welke wijze onze studenten en collega's op deze ontwikkelplek in nauwe relatie staan met allerlei andere samenwerkende partijen die ook van De Kanselarij gebruik maken.
Als onderdeel van de rondleiding krijgen we ook in vogelvlucht iets te zien van de interessante expositie 'Places of Hope', die gisteren onder grote belangstelling hier in De Kanselarij is geopend.
Daarbij komen we onder andere in de kelder van De Kanselarij, die voor deze gelegenheid is ingericht als een Waddenzee-landschap. We gaan met zware tred door het duinzand, en wanen ons even op een Waddeneiland.

Analogie en universeel werk
Veel van de in deze expositie gebruikte terminologie past - als je er even over nadenkt - eigenlijk ook wel heel goed bij de Inrichtingsplannen die wij als hogeschool-collega's ontwikkelen voor onze nieuwe hogeschool.
Wat te denken van bijvoorbeeld:

  • de expo-titel 'Places of Hope' en 
  • het expo-motto 'Zin in de toekomst' en 
  • de expo-insteek 'hoe we samen de toekomst vormgeven' en 
  • daarbij 'de uitdagingen van de 21e eeuw te lijf gaan' 
  • op 'een plek voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst'. 


Geen opmerkingen: