vrijdag 6 april 2018

Gedenken in de molen

Vrijdag 6 april 2018 
Gedenkplek ter nagedachtenis aan Jesse van Maastrigt
Verdriet bij afscheid
Ook wij ontkomen er in onze hogeschool - zoals in alle andere organisaties - helaas niet aan dat we met verdriet afscheid moeten nemen van een dierbare in eigen kring.
Het lief, en zeker ook het leed gaat onze NHL Stenden Hogeschool - en daarmee allen die deel uit maken van die gemeenschap - niet voorbij.
Wij allen ontvingen het nieuws dat één van onze studenten, Jesse van Maastrigt, kortgeleden is overleden.
Deze charmante hotelschool-student was geliefd in zijn opleiding binnen onze hogeschool.
Hij maakte onder andere deel uit van een team dat binnen onze hogeschool een liefdadigheidsevenement organiseerde voor 'Mary's Meals', wat resulteerde in een opbrengst en gift van 2.500 euro.
Jesse zal erg worden gemist.

Samen steun betuigen
Een aparte ruimte in onze molen De Eendragt op het Kennisplein is beschikbaar gesteld voor alle studenten en medewerkers om daar hun respect te betuigen.
En wie dat wil, kan ook via een online-register een condoleance-bericht aan Jesse zijn familie richten.
Wij wensen allen binnen onze hogeschoolgemeenschap die Jesse kenden, en bovenal ook zijn ouders, familie en vrienden Gods kracht om dit grote verlies te dragen.

Geen opmerkingen: