zondag 8 oktober 2017

Cadeautje voor Buurman

Zondagmiddag 8 oktober 2017 
Rise brengt vrolijke muziek in de viering in Talant te StiensCadeautje
De periodieke viering van de eredienst bij Talant vindt vanmiddag plaats te Stiens aan de Ieleane bij Talant, het zorgcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking, die langdurig zorg behoeven.
Deze vieringen zijn een samenwerkingsverband van Talant met de Protestantse Gemeente van Stiens.
Voorganger vanmiddag is dominee Jaap Overeem, pianist is Foeke Bijma en muzikale medewerking wordt ook verleend door Rise, de jeugdband van de Protestantse Gemeente van Stiens.
Het thema van deze viering is 'Cadeautje'.
Bij aanvang van de viering zit de zaal behoorlijk vol, met ongeveer 80 gasten, in een waardevolle combinatie van bewoners met hun familie, personeel van Talant, en een groep gemeenteleden van onze plaatselijke kerkelijke gemeente van Stiens.

Dit is de kerk die de Heer ons geeft
Dominee Jaap Overeem heet iedereen hartelijk welkom, we zingen met zijn allen enkele liedjes, en dan krijgen we de groeten van God. Dat beantwoorden we zingend met:
Dit is de dag die de Heer ons geeft
Dit is de kerk die de Heer ons geeft
Weest daarom blij en zingt verheugd.
Na het openingsgebed maakt dominee Jaap iedereen heel nieuwsgierig, want de ook aanwezige Buurman (van Buurman & Buurman) krijgt straks dat grote cadeau dat op tafel staat. Maar wat zou daar in zitten???
Daarbij hoort de bijbellezing over de verborgen en gevonden schat in de akker. Welk een vreugde als je die verborgen schat dan vindt.

God is blij met elke parel
Tussen de programmablokjes door komt de jeugdband Rise af en toe naar voren, om steeds een mooi lied te zingen. Dat wordt door de bewoners van Talant met steeds meer enthousiasme ontvangen.
We zingen het lied:
Weet je, dat de Vader je kent?
Weet je, dat je van waarde bent?
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand!
En dan is het moment aangebroken dat Buurman zijn cadeau krijgt. Enkele Talant-bewoners komen op uitnodiging van de voorganger graag naar voren om elkaar te helpen om de grote cadeaudoos uit te pakken. Tot ieders verrassing komen daar enkele kleine en ook een hele grote knuffel uit.
Buurman is heel blij met al die zachte knuffels, en zo - is de boodschap - is ook God blij met alle mensen op aarde, helemaal blij met jou, en ook blij met mij erbij. Dat mogen we allemaal geloven en daar mogen we allen op vertrouwen.

Ook voor Jacob bidden wij
Dat God blij is met ons allemaal, en dat God ons allen zegent, wordt benadrukt als dominee Jaap Overeem de zaal doorgaat, om daar allen die dat wensen te zalven met olie. Ondertussen wordt gezongen dat de vrede van God en de Heilige Geest met ons allemaal is.
Tijdens de collecte geven we allemaal ons geld, dat bestemd is voor de Voedselbank, voor al die arme mensen om ons heen, voor wie het moeilijk is om eten en drinken te kopen.
We luisteren weer naar de jeugdband Rise en nadat we even allemaal stil zijn geweest voor de pas overleden Talant-medebewoner Jacob, bidden we voor Jacob, voor zijn familie, voor zijn vrienden hier in Talant en voor de grotere wereld om ons heen.
En nadat we samen hebben gezongen dat we met God samen blijven en dat wij elkaar vasthouden, geeft dominee Overeem ons allen Gods Zegen mee, en dat beantwoorden we met het gezongen Amen.
Daarna is er voor iedereen iets te drinken, met een traktatie erbij, dus velen blijven nog een tijdje gezellig met elkaar napraten, ook over deze mooie viering in Talant.

Geen opmerkingen: