dinsdag 30 mei 2017

Visitatie van Informatica bij Stenden Hogeschool in Emmen

Woensdag 24 mei 2017 
De terugkoppeling van de visitatiecommissie van InformaticaVisitatie van Informatica
Vandaag is een visitatiepanel van de Netherlands Quality Agency (NQA) bij onze beide Informatica-opleidingen op bezoek voor de periodieke kwaliteitscontrole van dit beroepsonderwijs dat we in de hogeschoolvestiging van Stenden in Emmen aanbieden.
Gedurende de hele dag gaat het externe auditpanel in gesprek met studenten en afgestudeerden, met docenten en examinatoren, met leden van de verschillende borgingsteams en met de leden van het managementteam.

Documenten en gesprekken
De visitatiecommissie heeft een groot aantal documenten vooraf bestudeerd, neemt kennis van de extra documenten en bijlagen die in de visitatiekamer ter inzage zijn gelegd, en aan het begin van de dag verzorgen studenten, medewerkers en werkveldvertegenwoordigers een zogenoemde showcase en een rondleiding.

Van voldoende naar goed en van goed naar excellent
Aan het eind van de dag tijdens de plenaire terugkoppeling van haar auditbevindingen vertelt de commissievoorzitter van en namens het auditteam tevreden te zijn over de kwaliteit van deze uitdagende beroepsopleidingen van Stenden Hogeschool.

Tot slot komen we in kleiner comité nog bijeen in een laatste sessie met de commissieleden, om in het gebruikelijke ontwikkelgesprek nog iets verder door te praten over de wijze waarop deze twee opleidingen de kansen kunnen benutten om de opleidingen nog verder door te ontwikkelen.

Geen opmerkingen: