woensdag 31 mei 2017

Huwelijksinzegening met geloof, hoop en liefde

Vrijdag 26 mei 2017
Ringenwisseling bij de huwelijksinzegening

Houden van en trouwen met

Deze vrijdag na Hemelvaartsdag wordt een feestelijke dag. Niet zomaar en alleen omdat het de hele dag zulk prachtig zomers weer is, maar omdat het vandaag de trouwdag is van Auke Pieter en Anne Berber.
Het burgerlijk huwelijk wordt vandaag gesloten in de statige tuin van het Friese landgoed de Klinze in Aldtsjerk.
En vanmiddag komen we als familie, vrienden en kennissen bijeen in de Bonifatiuskerk van Damwoude, waar onder leiding van dominee Timmer de kerkelijke inzegening van het huwelijk plaatsvindt. De muzikale intermezzo's en de samenzangbegeleiding worden verzorgd door de band Lewis.

Zonder liefde is alles zinloos
In deze kerkelijke viering staat de nieuwtestamentische bijbeltekst van 1 Korinthe 13: 1-13 centraal, vooral handelend over de liefde.
In zijn trouwpreek benoemt dominee Timmer het bruidspaar als 'mensen van duizend dingen', van 1000 dingen voor jezelf en 1000 dingen voor anderen. Maar vandaag gaat het maar om één ding, namelijk 'het huwelijk'. Zo'n trouwdag als vandaag is ook een dag van bezinning, want waar gaat het eigenlijk om in je leven,waar ga jij voor, en waar wil jij vooral ook aan vasthouden?
De apostel Paulus brengt in deze bijbelse trouwtekst ook alles terug naar één ding, namelijk 'de liefde'. De liefde is een geschenk van God, de liefde is zacht en teer, maar in de liefde schuilt wel veel kracht.

Geloof, hoop en liefde op de preekstoel van de Bonifatiuskerk te Damwoude
Geloof, hoop en liefde
Dominee Timmer verwijst naar het houtsnijwerk op de preekstoel van deze eeuwenoude dorpskerk. Daarvan toont hij de symbolen van geloof, hoop en liefde; het kruis dat verwijst naar geloof, het anker dat de hoop symboliseert en het hart dat staat voor de liefde. De meeste van die drie is de liefde, en die liefde staat op de preekstoel dan ook te midden van geloof en hoop. De liefde is het verbindende element, niet alleen op deze preekstoel, maar ook in ons eigen leven, en vandaag wel heel prominent ook tijdens de huwelijksinzegening van dit echtpaar dat elkaar liefheeft, en dat uitspreekt en bezegelt met het wisselen van de trouwringen, die worden aangereikt door het mooiste teken van hun liefde, door Idse.

Bruiloftsfeest
En vanavond tot middernacht is het bruiloftsfeest, binnen en vanwege het prachtige week ook buiten, op het terras en in de tuin van landgoed de Klinze in Aldtsjerk. Het leven vol geloof, hoop en liefde wordt hier uitbundig gevierd, totdat vlak na middernacht het prille bruidspaar te midden van alle bruiloftsgasten iedereen bedankt voor hun bijdrage aan deze bijzondere dag van hun leven.

Geen opmerkingen: