maandag 17 april 2017

Visitatie van de Associate degree Service, Zorg & Welzijn in Heerenveen

Dinsdag 11 april 2017 
De kerkzaal ingericht voor (de)briefings

Nieuwe Associate degree
Na een lange voorbereiding zijn we zover bij Stenden Hogeschool dat we het nieuwe Associate degree-programma Service, Zorg & Welzijn van start kunnen laten gaan.
Dit nieuwe HBO-programma beoogt in eerste instantie beroepsbeoefenaars in de sectoren van Service, Zorg & Welzijn op te scholen naar het nivo van de Associate degree in het Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Daarnaast is deze opleiding vooral ook toegesneden op alle afgestudeerden van de diverse opleidingen in deze werkvelden, die in hun opleiding al zijn opgeleid in een constructie van gelijktijdig werken en leren in de eigen beroepscontext, zoals bijvoorbeeld in een zorginstelling.
Inmiddels is bekend dat de belangstelling voor dit scholingstraject bij instellingen en MBO-opleidingen voor Zorg, Service en Welzijn groot is.

Toets Nieuwe Associate degree
Dat dit nieuwe HBO-programma ook in een aantoonbare arbeidsmarktbehoefte voorziet, blijkt ook wel uit het feit onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ons nieuwe scholingsprogramma aanvang maart 2017 doelmatig heeft verklaard, en dat zij bereid is dit onderwijsprogramma als overheid te bekostigen, en dat Stenden Hogeschool aan haar afgestudeerden een erkend diploma mag afgeven, mits de hogeschool dit programma geaccrediteerd krijgt van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
En dat is nu de reden dat we vandaag met een grote groep collega's van Stenden Hogeschool, met veel van onze samenwerkingspartners uit het werkveld en het beroepsonderwijs de hele dag bijeen zijn in zorgcentrum Anna Schotanus van de zorggroep Meriant in Heerenveen.
We krijgen vandaag namelijk een visitatiepanel op bezoek van de NVAO, bestaande uit onafhankelijke en gezaghebbende experts, die aan de hand van het accreditatiekader van de NVAO de planvorming voor dit nieuwe onderwijsprogramma gaan keuren.
We hebben daartoe een uitgebreid informatiedossier opgesteld aan de hand van de vier beoordelingsstandaarden van de NVAO, waarmee we vandaag aantonen dat dit nieuwe programma aan de maat is.

Werkend leren = lerend werken
De activiteiten zijn over twee grote zalen van Anna Schotanus verdeeld. In de ene zaal vindt de visitatie door de visitatiecommissie plaats, en wij zitten in de kerkzaal ernaast, die we gebruiken voor de briefings en debriefings voorafgaand en na afloop van de opeenvolgende panelgesprekken.
De ochtend wordt begonnen met een showcase-sessie waarin de Head of School het visitatiepanel welkom heet en het panel een animatiefilm krijgt te zien, waarin in enkele minuten wordt uitgelegd hoe de combinatie van werken en leren in dit nieuwe programma met ingang van september 2017 zal gaan plaatsvinden. Het audit team gaan dan in gesprek met een alumna van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening die op grond van eigen praktijkervaring vertelt hoe de combinatie van werkend leren of lerend werken in de werkpraktijk plaatsvindt. Leerlingen van het MBO die momenteel al werkzaam zijn in een dergelijke praktijkroute vertellen hoe zij momenteel hun MBO-opleiding doorlopen in het werkveld, en dat zij er als zich doorontwikkelende beroepsbeoefenaars voorkeur aan geven om na hun MBO-opleiding met een identiek onderwijsconcept willen op te scholen naar het nivo van de Associate degree van het hoger beroepsonderwijs.

Uitslag met aanbevelingen positief
Daarna volgt er een serie auditgesprekken met managers uit MBO en HBO en van zorgkoepels, met het multidisciplinaire ontwikkelteam van MBO, HBO en zorginstellingen, en met vertegenwoordigers van de borgingsteams die samen met het management en met het ontwikkelteam ervoor verantwoordelijk zijn dat het leerproces correct is ingericht en dat toetsen en beoordelen volgens geldende richtlijnen geschiedt.
Aan het eind van de middag beraadt het visitiatiepanel zich op haar beoordeling van deze nieuwe opleidingsplannen, en tenslotte verzorgt het auditteam een terugkoppeling van haar bevindingen, waarin de visitatiecommissie vertelt dat zij tot de conclusie zijn gekomen dat zij aan het bestuur van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie haar positief accreditatieadvies zal geven.
We stellen het ook op prijs dat het visitatiepanel voorts nog met opbouwende aanbevelingen komt, waarmee het nieuwe onderwijsprogramma bij de ontwikkeling en aanbieding goed op de kaart wordt gezet. Ook dit expert-advies wordt in dank aanvaard.

Voorzien in een maatschappelijke behoefte
Over enkele weken zal het visitatiepanel haar visitatierapport opleveren, en dan kan de laatste stap worden gezet om het Ad-programma geaccrediteerd te krijgen, waarna de eerste werkveldkandidaten - die zich nu al hebben gemeld - kunnen beginnen met dit nieuwe HBO-onderwijsprogramma voor zorg, service en welzijn. Stenden Hogeschool voldoet daarmee aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om medewerkers in de sectoren zorg, service en welzijn op te scholen van MBO-nivo naar het nieuwe nivo van de Associate degree in het HBO. Een al langer gekoesterde wens van MBO, van het werkveld en van Stenden Hogeschool gaat daarmee dan in vervulling.

Geen opmerkingen: