zondag 2 april 2017

Offering

Zondag 2 april 2017
Themadienst Offering op de 5e Passiezondag in Stiens
Evangelisatiezondag
Op deze vijfde Passiezondag in de Veertigdagentijd richting Paasfeest organiseert onze Evangelisatie- en Zendingscommissie vanmorgen een Evangelisatiedienst in De Hege Stins te Stiens. Daartoe hebben de commissieleden Gospelkoor 'The Young Christian Singer' uitgenodigd, om ons als gemeente tijdens de ochtendkerkdienst te verrassen met haar themadienst 'Offering'.
Dit populaire gospelkoor is al sinds 1977 actief. Het koor bestaat uit ongeveer 30 zangers en zangeressen en wordt begeleid door een ervaren band van vijf muzikanten. Het koor en de band staan onder bezielende leiding van dirigent Wilco Kloosterman uit Leeuwarden.

Offering
Velen van ons houden er wel van om bediend en gediend te worden. Bij Jezus - Gods eigen Zoon - ligt dat wat anders. Hij is mens geworden en naar ons toe gekomen; niet om gediend te worden, maar om Zelf te dienen. Hij heeft daarbij zelfs Zijn eigen leven gegeven. Hij is gestorven, opdat wij mogen leven. Jezus vraagt ons nu in dankbaarheid te leven, en onszelf niet belangrijker te vinden dan onze naaste.
Vanuit het dienen en de opoffering mogen wij als bevrijde mensen leven, na de opstanding, die wij tijdens het aanstaande Paasfeest vieren. Bovendien kleurt dat 'dienen' het leven van mensen. Jij bent van betekenis en waarde voor jezelf, maar óók voor de ander. Hiermee krijgt je eigen leven meer glans, inhoud en vooral kleur. Deze boodschap geeft dit gospelkoor graag aan ons door via deze themadienst vanmorgen. Het wordt een prachtige kerkdienst, met (samen)zang, muziek, beeldmateriaal, schriftlezingen en een korte meditatie.

Dirigent Wilco Kloosterman begeleidt het gospelkoor met de fluit
Kan het nog mooier?
De Evangelisatie- en Zendingscommissie opent om 9.30 uur deze themadienst, en met de retorische vraag "Jezus die voor ons gestorven is, kan het mooier?" zitten we direct al in de tijd van lijden & sterven, en in het thema van deze dienst.
Dat velen deze bijzondere aanloop naar het Paasfeest mee willen vieren, blijkt wel duidelijk uit de grote opkomst, want de kerkzaal zit helemaal vol, en zelfs het podium van de bijzaal is opengesteld, om daar de laatst binnengekomen kerkgangers ook nog een ereplaats te gunnen met goed zicht op het gospelkoor.
Het gospelkoor verzorgt de hele themadienst, en koorlid Jan de Vries opent met woorden van welkom en gebed. Daarop volgt een lied van het gospelkoor, waarbij dirigent Kloosterman de koorzang inkleurt met tegenspel op fluit.

Toon je liefde en dien de ander
Na de eerste bijbellezing uit het boek Zacharia zingt het koot haar 'Hosanna'. De zware drumslagen leggen een stevig fundament onder de zangstemmen en het expressieve karakter neemt toe als even later de veel meer sprankelende klanken van het keyboard het geheel completeren. En aan het eind van het lied - als alle registers van koor en band open gaan - zwelt de muziek aan en springt ook de tekst eruit, met de opzwepende songtekst: "Glory to the King, in the name of the Lord".
Volgend op de bijbellezing uit het Johannes-evangelie kijken we naar een filmfragment over de Voetwassing en over het Laatste Avondmaal van Jezus: "Do this in memory to Me". 
We zingen daarop samen:
"Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn: ... 
Toon mijn liefde, aan de ander.
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad".


Zegenkroon
He's alive, now I'm alive
Nadat we hebben geluisterd naar de bijbellezing uit het evangelie van Marcus zingen we het lied 'Hij kwam bij ons, heel gewoon".
Daarop volgt de uitbeelding van de geestelijke strijd die Jezus met Zijn lijden en sterven voor ogen voert in de Hof van Getsemané, aan de voet van de Olijfberg.
Sterk verhalend is daarna de song 'Any other way', met daarin de solo's met de indrukwekkende uitroepen van de jonge man, van Jezus, die met zijn luidkeelse "Father" keer op keer in doodsangst Zijn Vader in de hemel aanroept.
Wij beantwoorden dat in samenzang met Johann Sebastian Bach zijn "O hoofd zo vol van wonden".
Dan zingt het gospelkoor met een solopartij "The carrying of the cross" en kijken we naar beelden van het moment waarop Maria Magdalena bij het lege graf van Jezus arriveert, waarop van koorzijde vol power het lied "He's alive" klinkt; zo triomfantelijk gebracht met ook zo heel overtuigend de woorden van "He's alive, now I'm alive".
Dit lied wordt even later bekroond met de song "Zegenkroon".

Vijf voor twaalf, de hoogste tijd
Overgave en dienstbaarheid als betekenis van het kruis
Eerder in deze viering werden de kinderen van de Kindernevendienst al voor naar het liturgisch centrum geroepen, om daar - zoals elke zondag in de Veertigdagentijd - even stil te staan bij ons Paasproject. Ze kunnen daarna nog volop genieten van de presentatie van The Young Christian Singers, en als het moment van de verkondiging daar is, gaan zij samen even naar de kindernevendienst.
Overdenking van koorlid Jan de Vries
De overdenking wordt verzorgd door koorlid, mijn neef Jan de Vries. In duidelijke bewoordingen vertelt Jan over het thema van deze dienst, over 'Offering', over 'Overgave & Dienstbaarheid' als de 'Betekenis van het Kruis'.
Jan:
"Je moet de minste willen zijn, om de grootste te worden". 
en
"Een 'JA' tegen Hem brengt een ommekeer in je leven"

En om ook te visualiseren wat het voor jezelf en voor je medemens betekent dat je je vol overgave dienstbaar opstelt, toont het gospelkoor als afsluiting van deze boodschap het korte World Servants-filmpje, met als thema 'Dienen kleurt levens'., over hoe je op heel eenvoudige wijze elke dag weer het positieve verschil kunt maken in je leven, door de ander te dienen.

Zijn voorbeeld roept om te dienen
Daarna zingt het koor "I will rise", eindigend met een volle, krachtige ontlading.
Een stem klinkt: "Waardig is het Lam".
Tijdens de inzameling van de gaven zingt Gospelkoor The Young Christian Singers het lied "Every Praise".
Na het dankgebed, verzorgd door Jan de Vries, zingen we als gemeente en gospelkoor samen nog eens, maar nu als slotlied "Hij kwam bij ons".
We genieten al ruim anderhalf uur van deze mooie themadienst, en juist als je het gevoel krijgt dat het nog wel even langer had mogen duren, maar dat met de slotwoorden van dirigent Wilco Kloosterman het einde van deze dienst lijkt aangebroken, komt er toch ook nog een indrukwekkende afsluiting van het gospelkoor. Ze wandelen door de gangpaden naar de uitgang, en juist op het moment dat de kerkgangers hen zullen volgen, blijven ze staan, draaien zich om en zingen a capella tussen ons en achter ons hun 'Hosanna". Ademloos luisteren en kijken de kerkgangers naar de nu eens stevige en dan weer gevoelige klanken en luisterrijke woorden, die als het ware de rode loper uitleggen naar het komende Paasfeest.
Hosanna voor wie lijdt, sterft aan het kruis, opstaat uit de dood, en ... leeft!

Geen opmerkingen: