maandag 6 maart 2017

Veertigdagen, Passie, Precies op tijd

Zondag 5 maart 2017 
Prachtige projectverbeelding voor het Paasproject van de Kindernevendienst
Precies op tijd
Vandaag is de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Daarmee begint op deze zondagochtend ook in De Hege Stins te Stiens het Paasproject van de Kindernevendienst. Daarvoor heeft ons gemeentelid Gert Jan Zuidema een prachtige projectverbeelding gemaakt, die al bij aanvang van de kerkdienst staat te pronken in het liturgische centrum van onze kerkzaal. Dit jaar is het projectthema op weg naar Pasen: 'Precies op tijd'. 
In dit Paasproject gaan we gedenken en vieren dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen, en geloven we en vertrouwen we erop dat er een nieuwe tijd is aangebroken, ook al zou je dat niet denken als je ziet wat er dag in dag uit om je heen allemaal gebeurt. Toch willen we blijven leven met geloof, hoop en liefde.
We volgen dit jaar in de Lijdenstijd de verhalen van Marcus. In elk verhaal komt de nieuwe tijd steeds dichterbij. Elke stap die Jezus zet, brengt ons dichter bij het moment dat alles verandert.
In het grote zakhorloge voorin de kerkzaal plaatsen we in de komende weken elke week een plaat van Jezus. Elke plaat vertelt een verhaal over wat Jezus uit liefde voor ons doet.

Olie voor de Koning
In de ochtendkerkdienst richten we onze aandacht vanmorgen op de vrouw in het huis van Simon in Betanië. Ze schenkt Jezus als het ware haar hart, wat zichtbaar wordt in haar kostbare geschenk voor Hem. Ze zalft Jezus namelijk met dure nardusolie, en daarmee laat ze zien dat ze Hem erkent als haar Koning.
Dat leek dan aanvankelijk misschien wel verkwisting, want Jezus wil immers dat we elkaar helpen met ons geld en bezit. Hij vraagt van ons ons dat wij onze medemensen die tekort komen in Gods naam een menswaardig bestaan bieden.
Dat mag dan zo wezen, maar ... nu even niet. Dit geschenk van deze vrouw aan Jezus is tóch wèl de goede keuze, en vooral ook op dit moment, want het is een zalving vóór Zijn aanstaande lijden en sterven. Dit eerbewijs aan Jezus, haar Koning, deze geloofsbelijdenis, die komt precies op tijd!

Sta in je kracht
En rechts op het podium van het liturgisch centrum in De Hege Stins vraagt de liturgische schikking ook onze aandacht. 
Het kernthema bij de symbolische bloemschikking voor deze Veertigdagentijd is 'Sta in je kracht'.
We horen in deze Passieweken hoe Jezus Zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde. 
In de symboliek is gekozen voor de berg als symbool van Zijn liefde en kracht. 
In de taal van de Bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God. 
In deze liturgische schikking is een berg gevormd van drie schijven van een boom. De jaarringen geven de groeikracht aan, en de scheuren tonen ons de kwetsbaarheid. Beide horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde.


Sta in je kracht.

Jezus laat zich niet verleiden
door de glans en schittering
die Hem getoond worden.

Sterker dan alle machten
is de kracht van Gods liefde.

Sta in die kracht!

Geen opmerkingen: