donderdag 2 maart 2017

Proefvisitatie Werktuigbouwkunde van Stenden Hogeschool in Emmen

Dinsdag 28 februari 2017 
Plenaire terugkoppeling door het auditteam van de eerste auditbevindingen


Generale repetitie
We beginnen vandaag bij Stenden Hogeschool in Emmen aan een tweedaagse audit voor drie opleiding van onze hogeschool. Vandaag zijn we in Emmen bijeen voor de zogenoemde Proefvisitatie van de HBO-Bachelor-opleiding Werktuigbouwkunde, die in Emmen in verschillende varianten wordt aangeboden. Deze proefvisitatie is een soort generale repetitie voor de opleidingsvisitatie die in mei van dit jaar zal gaan plaatsvinden.
Dan krijgt de opleiding een keuringsinstantie op bezoek, bestaande uit onafhankelijke gezaghebbende onderwijsexperts, die de periodieke keuring van de kwaliteit van deze opleiding zal gaan verrichten. Daartoe worden de nodige voorbereidingen getroffen, waaronder ook de proefvisitatiedag van vandaag.

Reflectie en verificatie
De opleiding heeft een zelfevalatierapport geschreven - ook wel Kritische Reflectie genoemd - die de basis vormt van de verificatie die vandaag door het auditteam zal worden gedaan.
Aan de hand van deze Kritische Reflectie en van de onderliggende opleidingsdocumentatie voert het auditpanel vandaag een aantal panelgesprekken met uiteenlopende vertegenwoordigers van de opleiding Werktuigbouwkunde, zoals: studenten, afgestudeerden, werkveldvertegenwoordigers, docenten. assessoren, borgingsteamleden en het managementteam.

Van showcase tot terugkoppeling
De auditdag wordt in de praktijkruimtes - waaronder de My Concept-onderwijsruimte - rondgeleid en daar verzorgen studenten, docenten en werkveldvergenwoordigers een zogenoemde Showcase, teneinde het proefvisitatieteam nader kennis te laten maken met het profiel van deze mooie technische opleiding.
Aan het eind van deze proefvisitatiedag rapporteert de proefvisitatiecommissie kort de eerste auditbevingen aan de leden van het managementteam, en daarna wordt door de auditcommissie een plenaire terugkoppeling aangeboden aan alle betrokkenen van deze proefvisitatiedag.

Ontwikkelgesprek
De dag wordt tenslotte afgesloten met een zogenoemd Ontwikkelgesprek, waarin een representatieve groep van de opleiding Werktuigbouwkunde nader in gesprek gaat met de proefvisitatiecommissie, om gezamenlijk op zoek te gaan naar de items en de wijze waarop deze opleiding zich in de komende maanden en jaren nog verder zou kunnen doorontwikkelen, om nog beter beter te worden, want we weten van elkaar dat het altijd weer beter en nog mooier kan met ons beroepsonderwijs.

Geen opmerkingen: