donderdag 2 maart 2017

Proefvisitatie ICT-Beheer & Informatica van Stenden Hogeschool in Emmen

Woensdag 1 maart 2017 
Showcase in het ICT-Domotica-lab van Stenden Hogeschool in EmmenTwee informatica-opleidingen
We gaan vanmorgen verder bij Stenden Hogeschool in Emmen met onze tweedaagse audit voor drie opleiding van onze hogeschool. Vandaag zijn we in Emmen voor de tweede dag bijeen voor de zogenoemde Proefvisitatie van de Associate degree-opleiding ICT-Beheer en de daaraan verwante HBO-Bachelor-opleiding Informatica, die in Emmen in verschillende varianten worden aangeboden. Deze proefvisitatie is de laatste check voor de opleidingsvisitatie die in mei van dit jaar zal gaan plaatsvinden.
In mei krijgen deze twee opleidingen namelijk een visiterende en beoordelende instantie op bezoek - bestaande uit onafhankelijke gezaghebbende onderwijsexperts - die de door de overheid voorgeschreven zesjaarlijkse kwaliteitskeuring van deze opleidingen zal gaan verrichten. Daartoe zijn inmiddels de nodige voorbereidingen getroffen, waaronder ook de proefauditdag van vandaag.

Zelfevaluatie als basis voor verificatie
De beide opleidingen hebben een gemeenschappelijk zelfevaluatierapport geschreven - de Kritische Reflectie genoemd - die de basis vormt van het nadere kwaliteitsonderzoek dat vandaag door het auditpanel zal worden uitgevoerd.
Aan de hand van deze Kritische Reflectie en met behulp van alle voorgelegde onderliggende opleidingsdocumentatie voert het auditteam vandaag een aantal panelgesprekken met verschillende groepen vertegenwoordigers van deze twee hogere beroepsopleidingen zoals: studenten, alumni, werkveldrepresentanten, docenten. assessoren, borgingsteamleden en het managementteam.

Showcase met speelse robot
De proefvisitatiecommissie wordt in de onderwijspraktijkruimtes rondgeleid en in het ICT-Domotica-lab van deze twee Informatica-opleidingen van Stenden Hogeschool verzorgen studenten, docenten en werkveldvergenwoordigers de zogenoemde Showcase, teneinde het proefvisitatieteam nader kennis te laten maken met de eigenheid van deze uitdagende technische opleiding. Zo is hier bijvoorbeeld aandacht voor een brandweer-app die door studenten is ontwikkeld, en wordt het functioneren van een robot gedemonstreerd, die door de studenten is geprogrammeerd om spelletjes mee te doen, en die ook nog knap kan dansen, zoals op de muziek van Michael Jacksons 'Thriller'.
Aan het eind van deze proefvisitatiedag rapporteert de proefvisitatiecommissie kort de eerste auditbevingen aan het opleidingsmanagement, en daarna wordt door de auditcommissie een plenaire terugkoppeling aangeboden aan alle betrokkenen van deze proefvisitatiedag.

Doorontwikkelen
Deze proefvisitatiedag wordt afgesloten met een zogenoemd Ontwikkelgesprek, waarin een dwarsdoorsnee van de opleidingen in gesprek gaat met de proefvisitatiecommissieleden, om gezamenlijk een thema te bespreken waar deze twee informaticaopleidingen zich in de komende maanden en jaren nog verder zouden kunnen doorontwikkelen, om als opleiding effici├źnter en effectiever en nog weer aantrekkelijker te worden, want we realiseren ons dat het voor ons allen voortdurend een uitdaging blijft om onze beroepsopleidingen elke keer weer een volgende doorontwikkelslag te maken te midden van een zich ook doorontwikkelend werkveld waarin onze afgestudeerden op termijn zullen gaan functioneren.

Geen opmerkingen: