zaterdag 11 maart 2017

Een plek om te gedenken

Zaterdag 11 maart 2017 


Groot verlies
Tot groot verdriet van wie hem kende, is onze Stenden-student Wiljan Everts vorige maand door de gevolgen van een ernstige ziekte overleden.
Wiljan was een enthousiaste en serieuze eerstejaars student van onze Stenden Hogeschool-opleiding Bedrijfseconomie te Emmen.
Studenten en hogeschoolmedewerkers die hem kennen, gaan in hem een fijne en vastberaden student missen, die volop in het leven stond. Er zijn geen woorden voor zo'n tragisch verlies in onze hogeschoolgemeenschap. Om stil van te worden.

Gedenken en troosten
In zo'n tijd van rouw en afscheid is het goed elkaar op te zoeken en samen te zijn. Dan helpt het om met elkaar te praten, om herinneringen over Wiljan te delen, je gevoelens te uiten, naar elkaar te luisteren of alleen maar stil te zijn. Elkaar te troosten kan zo op veel manieren.
Eind februari 2017 was iedereen op school uitgenodigd om bij elkaar te komen om Wiljan te gedenken.
In een stille kamer in ons hogeschoolgebouw in Emmen is een gedenkhoek voor Wiljan ingericht. Daar kan iedereen Wiljan op eigen wijze gedenken.

Geloofsvertrouwen is ons tot hulp
Op het overlijdensbericht van de familie staat geschreven dat Wiljan er op vertrouwde dat hij door zijn HEERE en HEILAND zou worden thuisgehaald. Dat mag voor zijn familie en voor alle anderen die hem liefhadden vooral ook tot troost zijn, en wij wensen zijn nabestaanden alle wenselijke hulp, in de naam van onze HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft, en Die vast en zeker Zijn werk voor Wiljan - en voor ons allen - zal voltooien.

Geen opmerkingen: