vrijdag 24 februari 2017

Projectplan Santiago aan het Wad - Camino der Lage Landen

Vrijdag 17 februari 2017 
Opening van de presentatiemiddag in De Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie

De ene gedeputeerde is de andere niet
Vanmiddag beoogde de Stichting Santiago aan het Wad haar projectplan 'Santiago aan het Wad - Camino der Lage Landen' voor het jaar 2018 aan gedeputeerde Michiel Schrier van de provincie Fryslân aan te bieden. Veel betrokkenen zijn genodigd om hier vandaag bij aanwezig te zijn in De Groate Kerk te Sint-Jacobiparochie, en velen hebben - betrokken als ze zijn - gehoor gegeven aan deze uitnodiging, dus bij aanvang van deze feestelijke bijeenkomst is de grote kerkzaal goed gevuld. Tijdens de opening van deze presentatiemiddag deelt stichtingsvoorzitter Hans de Jong mee dat de gedeputeerde Schrier zich helaas heeft afgemeld voor deze bijeenkomst, maar dat de stichting wel kon rekenen op de voormalige Friese gedeputeerde Klaas Dankert, die jaren geleden mijn voorganger was als bestuursvoorzitter van de Stichting Jabikspaad Fryslân, en die zich na zijn voorzitterschap nog lang heeft ingezet als webmaster van de website van het Jabikspaad, het pelgrimspad van Sint-Jacobiparochie naar Hasselt, dat de Fries-Overijsselse aanlooproute is naar het Spaanse Santiago de Compostela. De feestelijke bijeenkomst gaat dus zeker door, want dit mooie 2018-project gaat nu wel van start.

Santiago aan het Wad
Het project 'Santiago aan het Wad’ heeft tot doel het pelgrimeren in en vanuit Fryslân te stimuleren. Provinciaal, landelijk en ook internationaal is er een groeiende groep liefhebbers voor zinvol lange afstandswandelen en fietsen. Het Friese Sint-Jacobiparochie is - in combinatie met het nabijgelegen Zwarte Haan - aan de Friese Waddenzeekust het startpunt van het Jabikspaad: de noordelijke aanlooproute naar het Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostela.
In het kader van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 wil de nieuwe Stichting Santiago aan het Wad de Europese (UNESCO-)pelgrimsroute niet alleen laten beginnen in Fryslân, maar die voortaan ook laten eindigen in het Friese Sint-Jacobiparochie. Pelgrimeren doe je dan 'fan Sint Jabik na Sint Jabik'.

Camino der Lage Landen
De meest opvallende activiteit daartoe in 2018 is de ‘Camino der Lage Landen’, zijnde een pelgrimsestafette vanaf de Belgisch-Nederlandse grens via zeven wandel- en fietsroutes door West-, Midden- en Oost-Nederland tot aan de - zoals Karel de Grote het al noemde - ‘Friese Zee’.
Deze 2018-Camino wordt georganiseerd door onze pelgrimsvereniging, het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Deze estafette begint op 3 februari 2018 en eindigt op 25 juli 2018 - op de naamdag van de apostel Jacobus de Meerdere - in Sint-Jacobiparochie en Zwarte Haan en wordt dan afgesloten met een pelgrimsfeest met pelgrimsmaaltijd.

Veel en goed
Hans de Jong vertelt dat er in Fryslân al een lange traditie is van pelgrimeren, en er is dan ook al heel veel op pelgrimsgebied in Fryslân. Denk maar eens aan de prachtige putdeksels in de Leeuwarder Sint-Jacobsstraat, aan het prachtige routeboekje van het Friese Jabikspaad als aanlooproute naar Santiago de Compostela, aan het Pelgrimsinformatiecentrum in De Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie, aan de jaarlijkse zomerexposities over pelgrimeren in De Groate Kerk, aan enthousiaste samenwerkingspartners van Santiago aan het Wad, aan de Friese overnachtingsadressen van 'pelgrims voor pelgrims', en zo zou je nog wel even door kunnen gaan met het opsommen van het vele en goede dat Fryslân op dit terrein al heeft.
Santiago aan het Wad wil nu meeliften op de agenda van Leeuwarden Culturele Hoofdstad. op alles wat daaruit voortvloeit, en zal op haar beurt ook een bijdrage gaan leveren aan het welslagen van dit grote Friese 2018-project.

Bas Brouwer
Van nagenieten naar voorpret
Eerste spreker vanmiddag is Bas Brouwer, medebestuurder van de Stichting Santiago aan het Wad, die zijn sporen in de afgelopen jaren ook heeft verdiend binnen ons Nederlands Genootschap van Sint-Jacob.
Bas verwijst nog eens naar de in het jaar 2011 al eens georganiseerde Camino der Lage Landen, waar toen al zo'n 3.300 deelnemers een totale afstand van zo'n 60.000 kilometer hebben gewandeld. Daarna kwam bij ons pelgrimsgenootschap herhaaldelijk de vraag om dit prachtige initiatief weer eens te herhalen.
En nu is Leeuwarden Culturele Hoofdstad vanzelfsprekend een heel mooie aanleiding om daarbij aan te sluiten met een volgende versie van de Camino der Lage Landen, aldus Bas Brouwer.
Voorwaarde is wel dat alle Nederlandse genootschapsregio's mee gaan doen en dat iedere belangstellende één of meer etappes mee mag lopen.
Dat zal allemaal wel loslopen, want de verwachting is dat deze omgekeerde pelgrimage - vanuit Zuid-Nederland via zeven pelgrimspaden naar Sint-Jacobiparochie een succesvolle pelgrimsestafette zal worden van genootschapsregio naar genootschapsregio, beginnend op 3 februari 2018 en eindigend met een pelgrimsmaaltijd en pelgrimsfeest op de naamdag van Sint Jacob, in Sint-Jacobiparochie en in Zwarte Haan, op 25 juli 2018.
En ook de kinderen worden niet vergeten, want er zal ook een heuse kinderpelgrimage worden georganiseerd. Bas toont ons alvast een voorproefje.

Marianne Sickler
Elts jins grins foarby
Tweede spreekster is Marianne Sickler uit Burdaard. Met als thema 'Ojos Gemelas' (Twin Eyes, Tweeling Ogen) is zij enkele jaren geleden als begeleidster mee gaan lopen op de Spaanse Camino met een groep doof-blinde jongeren. Door het lopen met een zogenoemde wandelband - en dan zonder blindegeleidehond en zonder blindenstok - hebben deze jongeren onderweg op deze Spaanse pelgrimsroute door vrijuit te lopen een geweldige boost gegeven aan hun zelfvertrouwen. Lopend met behulp van de ogen van de ander, van hun begeleiders, hebben deze jongeren vooral ook meer leren denken in mogelijkheden, en was deze Spaanse pelgrimage voor beide partijen een ongelooflijke ervaring.
Aan een heel lang lint gemaakt van een groot aantal sponsorvlaggetjes zijn deze doofblinde jongeren samen met hun begeleiders bij aankomst triomfantelijk door het Spaanse bedevaartsoord gelopen, hetgeen niet alleen voor deze groep pelgrims, maar ook voor alle omstanders in Santiago de Compostela, een bijzondere belevenis is geworden. Het laat maar weer zien dat een pelgrimstocht letterlijk en figuurlijk ervoor zorg kan dragen dat je in positief opzicht voorbij je eigen grenzen gaat.

Luehof & Jensma & De Jong & Dankert
Burgervader-Pelgrimvader
En dan is het moment aangebroken dat het projectplan van 'Santiago aan het Wad - Camino der Lage Landen' wordt aangeboden door Hans de Jong. Die eer valt te beurt aan Peet Luehof, voorzitter van de Stichting Jabikspaad Fryslân, aan Jacob Jensma, horeca-ondernemer van Zwarte Haan, en aan voormalig gedeputeerde Klaas Dankert.
Klaas Dankert
Daarna is het woord aan Klaas Dankert, die in zijn feestrede eerst de geschiedenis van het Jabikspaad de revue laat passeren, waarbij hij met recht memoreert dat het Friese pelgrimspad mede dankzij de inzet van een burgemeester (Klaas Dankert) en een pastoor (Jan Romkes van der Wal) tot ontwikkeling is gekomen. Omdat er zoveel mensen in de zaal aanwezig zijn die allen al zovele jaren een positieve bijdrage hebben geleverd aan dit schitterende Fries-Overijsselse pelgrimspad wordt veel van wat Klaas Dankert vertelt herkend en van harte erkend.
Dat deze Friese fietspelgrimerende burgervader tijdens zijn speech niet zijn voorheen gebruikte burgemeesterambtsketen uit zijn tas tovert, maar uit die tas een prachtige pelgrimsketen van aaneengeregen Jacobsschepen haalt, en zich daarmee tooit, is blij verrassend, maar ook heel vanzelfsprekend en eervol bovendien.

Geen opmerkingen: