zondag 18 december 2016

Heb je al een geboortekaartje gekregen?

Zondag 18 december 2016 
Our Choice in De Hege Stins van Stiens

Kerstconcertdienst van Our Choice
De tweewekelijkse Gemeentedienst van de Protestantse Gemeente van Stiens wordt vanavond georganiseerd door de plaatselijke Evangelisatie- en Zendingscommissie Stiens. Deze avondkerkdienst in De Hege Stins te Stiens wordt aangeboden in de vorm van een Sing In, die op uitnodiging van deze commissie wordt verzorgd door het Gospelkoor 'Our Choice', afkomstig uit het Friese Lauwersoog, onder leiding van dirigente-gitariste Jannie Struiksma, met begeleiding van een eigen combo.

Geboortekaartje van Jezus
Het thema van deze kerstviering is 'Heb je al een geboortekaartje gekregen?'
Het is voor alle gospelkoorleden een bewuste eigen keuze geweest (daarom ook Our Choice) om te zingen bij dit gospelkoor. Het is hun gezamenlijke keus om zingend het geloof te belijden en dat bij de mensen te brengen. Vanavond doen ze dat door het zingen van uiteenlopende songs uit verschillende kersttradities, zowel evergreens als met meer moderne songs, in het Nederlands, in het Engels, en bij één van de liedjes ook in het Zuid-Afrikaanse Zulu. Zo bezorgen ze op muzikale wijze als het ware ook het geboortekaartje met daarop de Blijde Boodschap van het pasgeboren kindje Jezus.

Kerstmuziek met passie
Nadat het organiserend comité het gospelkoor en alle kerkgangers in De Hege Stins hartelijk welkom heeft geheten, neemt het gospelkoor de regie geheel over van deze kerkdienst. Er wordt veel gezongen en ook gebeden, enkele gedichten worden voorgelezen, en het koor verzorgt een overdenking rondom het thema van het geboortekaartje van Jezus.
De warme en opgewekte klanken van het groot aantal songs dat het gospelkoort presenteert, mist haar uitwerking niet op de aanwezige kerkgangers. Er wordt veel en volop meegezongen en meegeklapt om de muziek en de woorden van de blijde kerstboodschap vrolijke kracht bij te zetten.
De koorzang, de vele solopartijen en ook het duo van de twee tieners worden enthousiast onthaald met meerdere malen een hartelijk applaus als dank voor de mooie muziek en voor de gepassioneerde performance van het gospelkoor.

Het Kerstfeest zingend tegemoet
Het was fijn dat dit Noord-Friese gospelkoor naar Stiens is afgereisd om hier bij ons haar kerstboodschap enthousiast zingend te verkondigen, en voor de kerkgangers - waaronder ook opvallend veel gasten van buiten onze kerkelijke gemeenten, ook van buiten Stiens - is het goed om er vanavond bij te zijn, om alvast met geestdrift het komende Kerstfeest zingend tegemoet te gaan.
Bij de uitgang van de kerkzaal krijgen alle kerkgangers na afloop een kerstster aangeboden met de bijpassende tekst:
Een Licht is ons geboren.

Geen opmerkingen: