zaterdag 19 november 2016

Sinterklaas met alle pieten weer in Stiens

Zaterdag 19 november 2016 
Intocht van Sinterklaas via de Kletsefeart in de Stienser wijk AldlânVerwachtingsvol

Naarmate de tijd vordert, komen er steeds meer mensen bij op de brug over de Kletsefeart tegenover ons huis. Ook verderop aan de Griene Leane groeit het aantal in spanning wachtende kinderen en hun ouders.
Een snelle boot van de Reddingsbrigade komt op ons af, als een soort voorbode van de grote boot waarmee Sinterklaas met zijn pieten straks zal aankomen in Stiens.
Verwachtingsvol blijven de kinderen staan kijken naar de bocht, waar straks de boot van Sinterklaas zal verschijnen. Het is koud, en ondertussen begint het helaas ook nog te regenen. Maar dat deert deze Friese kinderen allemaal niet, want zij hebben de focus op de bocht, op wat daar zal komen.
Ook voor wie thuis is gebleven, loopt de spanning op, want Radio Middelsé doet live verslag van deze aankomst van Sinterklaas en zijn pieten.

Welkom Sint & Piet
En dan komt er weer een snelle boot de bocht om, en warempel, daarop zit een aantal zwarte pieten. Ze varen onder de brug door en gooien onderwijl handen vol strooigoed - pepernoten en snoepgoed - naar de kinderen, boven op de brug. Snel rapen de kinderen alle lekkernijen op, Het feest is begonnen.
En dan klinkt een aanhoudend hard geluid van een hoorn, en ja hoor, daar komt de lange witte boot van Sinterklaas, met voorop en achterop veel zwarte pieten. De bootgasten en de kinderen en hun ouders en andere belangstellenden zwaaien vriendelijk naar elkaar.
Dan vaart de boot - met Sinterklaas op het achterdek - onder onze brug door, om enkele tientallen meters verderop aan te leggen aan de vaste wal van de Griene Leane.
Het muziekkorps speelt enthousiast Sinterklaasliedjes, de kinderen zingen mee, en Sinterklaas en zijn pieten gaan aan wal. Sinterklaas en zijn gevolg zijn nu in Stiens gearriveerd. Dus nu vanavond voor het eerst de schoen maar opzetten, en vannacht in een diepe slaap maar dromen en hopen dat het schoentje morgenochtend is gevuld met iets lekkers van Sint & Piet. 't Zal vast wel goed komen.

Geen opmerkingen: