dinsdag 27 september 2016

Re-cycling between Stiens & Leeuwarden

Dinsdag 27 september 2016 
Het nieuwe wegdek van het fietspad langs de Brédyk bij de Jelsumer PoortVan afval naar asfalt
Twee weken geleden is het fietspad langs de N357 tussen Stiens en Leeuwarden over de lengte van ongeveer een kilometer ter hoogte van het Friese Jelsum opnieuw geasfalteerd. Dat lijkt niet zo bijzonder, maar dat is het toch wel, want hier ligt nu het eerste fietspad-asfalt waarbij gebruikt wc-papier mede als grondstof is gebruikt.
De provincie Fryslân heeft samen met Wetterskip Fryslân en met enkele innovatieve bedrijven samengewerkt in het project 'Van afval naar Asfalt', om te realiseren dat een afvalproduct zoals gebruikt wc-papier kan worden gebruikt als een bruikbare grondstof voor een nieuw product, in dit geval asfalt.

Verduurzaming van wegenbouw
Bij rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt van het gebruikte toiletpapier de papiervezel teruggewonnen uit het vuile afvalwater. Van de herwonnen papiervezels wordt de grondstof cellulose gemaakt, en dit celluloseproduct wordt gebruikt bij de asfaltproductie voor wegenbouw.
Asfalt bevat een zogenoemde 'afdruipremmer', en daarvoor kan ook dit cellulose worden gebruikt als duurzaam alternatief. Normaal gesproken wordt een bindmiddel van verschillende stoffen gebruikt tussen de steenslag en de bitumen van het asfalt, maar in dit pilotproject is het mogelijk gebleken dat ook cellulose uit teruggewonnen wc-papier als bindmiddel kan worden gebruikt.

Frisian re-cycling path
De provincie Fryslân levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van de wegenbouw. En ook voor Wetterskip Fryslân betekent dit een essentiële bijdrage aan de zogenoemde 'circulaire economie'. Dit Friese project levert het bewijs dat samenwerking tussen overheid (hier provincie en waterschap) en commerciële marktpartijen succesvol kan bijdragen aan het creëren van een duurzamer samenleving.
En Fryslân laat hiermee zien dat 'cycling' en 'recycling' in onze mooie fietsprovincie heel goed samengaan, als je maar doelgericht blijft bewegen.
Voor pelgrims is de weg belangrijker dan het doel, maar hier op dit Friese pad is het bereiken van het doel ook mooi meegenomen.

Geen opmerkingen: