donderdag 29 september 2016

Mooi bewaard voor één dag

Donderdag 29 september 2016 
Eén van de lockerstations - met fietsprint - van Stenden Hogeschool in Emmen

Werkdag Emmen
Vandaag ben ik werkzaam in onze vestiging van Stenden Hogeschool te Emmen. De aanleiding om hier vandaag aan het werk te gaan, is het periodieke Voortgangsconsult dat ik hier heb met het management van onze HBO-opleidingen Ad ICT-Beheer, B Informatica en B Werktuigbouwkunde, dat aan het begin van de middag plaatsvindt. Omdat er ook vooraf en nadien nog wel het een en ander aan werkzaamheden is in Emmen, past het om vandaag de hele dag hier werkzaam te zijn in deze Drentse hogeschoolvestiging.

Decoratieve fietsprint
Wandelend door de gangen van Stenden Emmen valt mijn oog op de nieuwe lockers die hier en daar in de wandelgangen zijn geplaatst. Het front van één van de lockerstations toont op fleurige, kleurrijke wijze een mooie collage van fietsgerelateerde decoraties.
Onze studenten kunnen hier hun persoonlijke spullen gedurende de hele dag op een veilige wijze - beveiligd via hun persoonlijke studentenkaart - bewaren, om ze niet de hele dag mee te hoeven nemen door het hogeschoolgebouw als ze her en der colleges hebben, of in projectgroepen aan het werk zijn, in de bibliotheek studeren, lunchen in de kantine, of begeleidingsgesprekken voeren met hun docenten. Gedurende de dag kunnen ze spullen terugbrengen naar de locker, of andere zaken uit de lockers halen, die ze voor hun volgende activiteit bij zich moeten hebben.

Voor één dag
En dan is het de bedoeling dat je je persoonlijke zaken aan het eind van de dag weer uit de locker verwijderd, want het gebruik van zo'n kluisje is gelimiteerd tot maximaal één dag. Aan het eind van de dag worden alle lockers weer vrijgegeven, opdat je morgen zelf weer, of anderen ook gebruik kunnen maken van deze bewaardienst van de  hogeschool.
Ook zo'n locker is één van de vele faciliteiten die we als hogeschool onze studenten bieden om hun studie op een zo comfortabele manier te laten verlopen.
Dat je als student je persoonlijke zaken hier elke dag zo mooi kunt bewaren, is ook mooi meegenomen.

Geen opmerkingen: