vrijdag 26 augustus 2016

Welcome @ Stenden

Vrijdag 26 augustus 2016 
Welkom met wegwijzer

Welkom
De zomervakantie voor scholen nadert ook in het noorden van Nederland haar einde. Zo langzamerhand komen het grootste deel van de medewerkers van onze hogeschool weer terug van een welverdiend zomerreces.
Gedurende de hele zomervakantie is het hogeschoolgebouw van Stenden Hogeschool te Leeuwarden opengesteld om studenten en medewerkers in de gelegenheid te stellen daar aan het werk te gaan.
Vooral de studentenvoorzieningen blijven in de zomerweken bemand, om de achtergebleven en de weer terugkerende studenten te faciliteren.

Hier studeer ik
Afgelopen week heb ik regelmatig ouderejaars studenten en vooral ook nieuw ingekomen eerstejaars studenten de hogeschool binnen zien komen, in veel gevallen vergezeld van ouders, familie en/of vrienden. Nieuwe studenten verhuizen naar Leeuwarden, en hun ouders, familieleden en/of vrienden helpen bij het inrichten van de studentenkamer. En natuurlijk komen velen dan ook even gezamenlijk op bezoek bij onze hogeschool om de campus, het gebouw en onze hogeschoolfaciliteiten eens nader te bekijken. Zo weten familie en vrienden in elk geval waar de aanstaande student in de komende collegejaren een groot deel van zijn of haar studietijd zal doorbrengen.

Wegwijs voor 't onderwijs
Er is duidelijk rekening gehouden met terugkerende en nieuwe studenten en medewerkers, getuige het welkom-bord dat bij de ingang van het hogeschoolgebouw staat. Met een 'Welcome students, employees and visitors from all over the world' wordt ieder die binnenkomt van harte welkom geheten, en er direct ook op gewezen dat men hier een internationale hogeschool binnen wandelt, waar over enkele dagen weer tientallen nationaliteiten één hogeschoolgemeenschap zullen vormen.
Doordat er nu en in de komende maanden ver- en nieuwbouwwerkzaamheden plaatsvinden in en bij onze hogeschoolgebouwen is de reguliere wandelroute door en rond het hogeschoolgebouw aangepast. Door iedereen die het hogeschoolgebouw nu binnenkomt bij de entree met dit straatbord direct al te wijzen op de optimale looproute naar bepaalde voorzieningen van onze hogeschool, wordt bereikt dat iedere student, medewerker en bezoeker zonder al te veel zoeken direct op de beste weg daar naar toe wordt gewezen. En als je dan als student of medewerker weer enkele dagen door het hogeschoolgebouw hebt gewandeld, ben je wel weer voldoende 'wegwijs voor 't onderwijs'.

Geen opmerkingen: