woensdag 8 juni 2016

Kukeleku... Wij danken U

Woensdag 8 juni 2016 
Guldenkaartje uit Appelscha

Fundraising
Organisaties met kleine of grote plannen, maar met onvoldoende financiële middelen daartoe, staan tegenwoordig allerlei financieringsmodellen ter beschikking, die er aan kunnen bijdragen dat een investering en/of exploitatie haalbaar wordt.
Hedendaagse terminologie als fundraising, sponsoring en crowdfunding wordt alom gebruikt om aan te duiden dat en hoe men de benodigde gelden binnenhaalt.
Evenzo worden allerlei Engelstalige benamingen gebruikt, zoals folder, flyer en leaflet, voor het promotiemateriaal dat wordt ingezet om de aandacht te vragen, om belangstelling te wekken, om mensen over te halen iets bij te dragen, met als gewenste resultaat dat men daadwerkelijk een steentje bijdraagt aan het beoogde doel.

Een steentje bijdragen
Dergelijke zogenoemde 'Goede doelen-acties' zijn niet een nieuw verschijnsel. Het systeem van fondsen werven en geld of goederen doneren aan een verheven doel is al een eeuwenoud verschijnsel.
Eeuwen geleden bijvoorbeeld werd aan pelgrims al gevraagd om een bouwsteen mee te nemen naar Santiago de Compostela, om letterlijk een steentje bij te dragen aan de bouw van de kathedraal in dit bedevaartsoord. 

Uw gulden is in dank ontvangen
Enkele tientallen jaren geleden had de Gereformeerde Kerk van Appelscha geld nodig voor de bouw van haar kerk. Voor dit 'verheven' doel werd dan ook geld ingezameld.
Buiten en binnen kerken is het gebruikelijk om te collecteren, om geld in te zamelen voor een aanwijsbaar doel, bijvoorbeeld voor diaconale taken, voor de zending, voor het jeugdwerk, en eveneens voor onderhoud en kerkbouw.
Zo heeft ook de Gereformeerde Kerk van Appelscha de mensen - al dan niet kerkganger - opgeroepen om hun financiële steentje bij te dragen ten behoeve van de bouw van de dorpskerk.
Maar we zeggen vaak 'voor wat, hoort wat', De identieke Latijnse uitdrukking 'Quid pro quo' betekent letterlijk 'Het ene voor het andere'. We zijn het ook in Nederland en Fryslân in onze opvoeding gewend geraakt dat je iemand hartelijk bedankt voor wat je van hem of haar kreeg.

Kukeleku... Wij danken U
De Gereformeerde Kerk van Appelscha staat ook in die traditie, en wilde bij deze geldinzameling eveneens graag haar dank uitspreken aan alle gevers.
Zij gaven de mensen die geld gaven een bedankkaartje met daarop de mededeling: "Uw gulden voor de bouw van de Geref. Kerk in Appelscha is in dank ontvangen".
De verwijzing naar het 'steentje bijdragen' was snel bedacht in het motto op de kaart: "Ieder >>steentje<< is er eentje".
En omdat het om een geldelijke bijdrage gaat voor de bouw van de plaatselijke kerk, was het gepast om ook een kerk af te beelden op het bedankkaartje, met de welbekende haan in de top van de toren. En voor wie de klein afgedrukte danktekst onderaan het kaartje niet leest, roept de haan op de kerktoren het de gulden-gever nadrukkelijk toe: "Kukeleku... Wij danken U".

Geen opmerkingen: