zaterdag 19 maart 2016

Bodemsanering bij de molen van Stenden

Donderdag 17 maart 2016 
Bodemsanering bij de molen van Stenden op de Kenniscampus
Molenruïne

Op de Kenniscampus van Stenden Hogeschool heeft Stenden al vele jaren de niet meer in gebruik zijnde restanten van de oude Leeuwarder oliemolen. Bij de verwoestende brand van twee jaar geleden bleef de romp van de oliemolen staan, en van de bijbehorende loods resteerde nog de markante gevel. Zo heeft aan het eind van het Kennisplein tussen de NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool nog twee jaar het restant gestaan, wat amper meer is te noemen dan een ruïne.

Van oud naar nieuw
Toch heeft Stenden Hogeschool gemeend dat de restanten van deze oliemolen met aanbouw voor de toekomst behouden moet worden. De voor veel oude Leeuwarders nog van grote betekenis zijnde ruïne zal de basis gaan vormen van restauratie en nieuwbouw, met daarin enkele moderne voorzieningen, waarvan studenten en medewerkers van Stenden Hogeschool hopelijk nog vele jaren zullen profiteren.

Restauratie en nieuwbouw
Maar voordat de nieuwbouw mag aanvangen, moest de vervuilde grond van de directe omgeving worden gesaneerd. Daarom is in de afgelopen weken een diepe kuil rond de ruïne gegraven van zo'n tweeënenhalve meter diepte. De vervuilde grond is afgevoerd om te worden gezuiverd, en de kuil is volgestort met schone grond, met zand, dat de ondergrond zal gaan vormen voor de nieuwbouw, die later in dit kalenderjaar zal aanvangen.
We zien met belangstelling uit naar het resultaat van al die grondige inspanningen van de afgelopen weken en van de restauratie en nieuwbouw in komende maanden.

Geen opmerkingen: