zondag 4 oktober 2015

De vis wordt duur betaald (Wandelen in Fryslân - route 9)

Zondagmiddag 4 oktober 2015 
Over het schapenpaadje op de Waddenzeedijk van Moddergat naar Wierum
Waddenrondje Moddergat - Wierum - Nes - Paesens
In 2010 publiceerden geograaf Edward Houting & vormgever Jacob van der Vaart via de Friese Pers Boekerij de wandelgids 'Wandelen in Fryslân'. De focus van de 12 wandelroutes in deze wandelgids ligt op cultuurhistorie en landschap.
Vandaag lopen Durkje en ik twee wandelingen uit deze wandelgids. Vanmorgen liepen we reeds de 12 kilometer lange route nummer 2 vanuit Veenklooster, en vanmiddag lopen we ook nog de 10 kilometer lange route nummer 9 vanuit Moddergat. Totaal hebben we vandaag 22 kilometer gelopen.
Als we vanmiddag vanuit Moddergat vertrekken, is het buiten evenals vanmorgen nog steeds ongeveer 16 graden Celsius, en de zon schijnt doorgaans heerlijk, met af en toe een bewolkte periode. Vooral op de Waddenzeedijk genieten we tijdens deze wandeling van een heerlijk verfrissende noordwestelijke zeewind, dus prima wandelweer vandaag.
Het thema van deze negende route is: 'De vis wordt duur betaald'.

Van Moddergat over de zeedijk naar Wierum
Nadat we vanuit Veenklooster naar Moddergat zijn gereden, beklimmen we om ongeveer 14.15 uur ter hoogte van het voormalige garnalenfabriekje van Moddergat de hoge Waddenzeedijk, die hier met een hoogte van zo'n negen meter op Deltahoogte ligt. Het eerste deel van het traject voert ons over het bochtige schapenpaadje bovenop de zeedijk van Moddergat naar Wierum. Rechts hebben we een prachtig uitzicht over het Wierumer Wad met op de horizon de eilanden Schiermonnikoog, Engelsmanplaat en Ameland, en links kijken we uit over het laaggelegen Friese zeekleigebied.
De voormalige zeevissersdorpjes Moddergat en Wierum kennen beide een dramatische scheepsramp, waarbij in respectievelijk 1883 en 1893 van beide dorpsgemeenschappen 17 visserschepen vergingen, waarbij van deze dorpen respectievelijk 83 en 22 zeevissers om het leven kwamen. De monumenten in beide dorpen getuigen nog steeds van deze tragische scheepsrampen. De vis werd dus werkelijk veel te duur betaald.

De Kromme Horne bij Wierum
Als succesvol resultaat van landaanwinning ligt vlak vóór Wierum de Kromme Horne, een kleurrijke strook buitendijks land aan de voet van de Deltadijk.
De 12e eeuwse Wierumer kerk staat binnendijks vlak achter de hoge Waddenzeedijk. De pas gerestaureerde windwijzer in de vorm van een aak schittert van de zon hoog op de zadeldaktoren van deze markante kerk.
We maken een korte dorpswandeling door Wierum en gaan dan weer terug in oostelijke richting, maar nu binnendijks aan de voet van de hoge zeedijk.

Nynke van Nes en Pieter Jelles van Stiens
De route buigt verderop af van de zeedijk, om ons dan naar het Noordfriese dorp Nes te voeren. We komen in Nes ook door de Nynke van Hichtumstrjitte, die is genoemd naar de Friese schrijfster (1860-1939), die de echtgenote was van de Friese dichter en staatsman Piter Jelles Troelstra, en die als schrijfster ook bekend werd vanwege haar beroemde boek 'Afkes tiental'. Nynke woonde vroeger in Nes, en Pieter Jelles woonde vroeger in onze woonplaats Stiens, dus zo zijn Nes en Stiens door hun huwelijk enigszins met elkaar verbonden.

Paesens en Moddergat
Vanuit Nes voert de route ons over smalle boerenlandweggetjes weer terug naar Paesens-Moddergat, de twee verschillende dorpjes, die qua naam vaak in één adem worden genoemd.
Op de grens van het tweelingdorp Paesens-Moddergat komen we Moddergat binnen. Door de hoofdstraat wandelen we dan in westelijke richting voorbij museum 't Fiskershúske het dorp direct weer uit, om bij het gerestaureerde garnalenfabriekje aan de voet van de zeedijk weer terug te keren bij onze auto. Het is nu bijna 17.00 uur, dus deze tien kilometer langer wandelroute over dijk en klei hebben we afgelegd in ruim tweeëneenhalf uur.
Op de terugweg naar Stiens kunnen we nog mooi voor de verjaardagsvisite van Akke in Dokkum terecht voor een kop koffie met gebak, een hapje en een drankje, dus 'welgewandeld en weldoorvoed' komen we tegen 19.00 uur weer thuis in Stiens, terugkijkend op een prachtige wandeldag in dit eerste oktoberweekend.

Geen opmerkingen: