zondag 20 september 2015

Ver van huis dichter bij je geloof komen

Zaterdag 19 september 2015
Mannen bijeen voor de wekelijkse kerkdienst
Ver van thuis
Je thuisland verlaten en ergens anders aan de slag gaan, zodat je je familie vanaf grote afstand kunt onderhouden. Lange dagen hard werken in de brandende woestijnzon voor een minimaal loon. Kun je je daar een voorstelling van maken? Het is de dagelijkse realiteit voor een arbeidsmigrant in de Golfstaten. Wie in Koeweit, Oman, Qatar of in de Verenigde Arabische Emiraten is geweest, heeft ze vast wel gezien. Vooral op de grote bouwprojecten zie je veel arbeidsmigranten, die vaak onder gevaarlijke omstandigheden hun zware werk doen bij temperaturen van rond de 40 graden Celsius.

Arbeidsmigranten in de Golfstaten
Ik heb ze gezien tijdens mijn werkbezoeken aan Qatar; de grootschalige bouwprojecten met honderden gastarbeiders die midden op de dag in de verzengende zon bij ultrahoge temperaturen hun werk doen, en dan na werktijd worden afgehaald met kleine personenbusjes, om dan naar de evenzo hete werkkampen te worden gebracht, waar ze kunnen rusten in hun barakken, om daarna bij hun volgende dienst weer opnieuw aan te treden op de bouwplaats.
Op dergelijke grote bouwplaatsen wordt veelal 24 uur per dag continue gewerkt. Velen worden er ziek, worden het slachtoffer van een arbeidsongeval vanwege de gevaarlijke werkplek, en regelmatig zijn er ook dodelijke slachtoffers te betreuren. Wie de voorbereidingen van het Wereldkampioenschap Voetbal van 2022 in Qatar heeft gevolgd, heeft vast gehoord, gezien of gelezen van deze gevaarlijke arbeidsomstandigheden met af en toe dodelijke afloop.

De Bijbel verlicht de eenzaamheid
Meer dan vier miljoen gastarbeiders uit onder andere India, de Filipijnen en Sri Lanka maken zo lange werkdagen in het hete woestijnklimaat van de Golfstaten. In de hoop op een betere toekomst zijn ze vertrokken uit Azië of Afrika om daar te werken, bijvoorbeeld als schoonmaker of als bouwvakker.
Mannen en vrouwen verlaten hun land om ver van de familie thuis te werken en te wonen. Echtparen wonen gescheiden in mannen- en vrouwenkampen, waarin soms wel 10.000 arbeiders bij elkaar wonen. Hun kinderen en kleinkinderen blijven bij de familie achter in het thuisland. Resultaat dus eenzame mannen, eenzame vrouwen en verscheurde gezinnen, om de familie in het thuisland een goed bestaan te schenken.
Van deze arbeidsmigranten zijn zo’n 2,5 miljoen mensen christen. Ver van hun thuisland wordt hun eenzaamheid - met name door het gemis van hun naaste familie - verlicht door de woorden van troost en hoop, die ze vinden in de Bijbel. Hun huisbijbel bleef thuis achter, maar hun geloof namen ze wel mee naar de Golfstaten. Een eigen Bijbel te hebben, is voor velen in de werkkampen een vurige wens en een groot goed.

Een eigen bijbel is een luxe
Hoewel de oorspronkelijke bevolking van de Golfstaten moslim is, tolereren de Arabieren dat deze christenen in kerken samenkomen om hun christelijk geloof te belijden. Deze migrantenkerkgemeenschappen zijn hecht, en trekken veel nieuwe mensen aan. Ondanks de snelle groei zijn hun middelen schaars. Een eigen Bijbel bijvoorbeeld is voor de meesten van deze kerkbezoekers een (te) grote luxe.
Het Nederlands Bijbelgenootschap werkt samen met het Bijbelgenootschap van de Golfstaten om eraan bij te dragen dat deze christenen in staat worden gesteld om ver van huis toch over een eigen Bijbel te beschikken. Het Bijbelgenootschap traint ook de christelijke gastarbeiders om hun collega's in de werkkampen bijbelverhalen te vertellen, om hen zo te bemoedigen. Sinds 2013 steunt ook Kerk in Actie dit project. Het Bijbelgenootschap van de Golfstaten verspreidt jaarlijks ongeveer 60.000 Bijbels in meer dan 60 talen. Het Nederlands Bijbelgenootschap helpt hen om de prijs van die Bijbels zo laag mogelijk te houden, zodat deze gesubsidieerde Bijbels betaalbaar zijn voor de arme migrantenwerkers.

Geef hoop met een Bijbel
Het Nederlands Bijbelgenootschap vraagt u en jou om in de komende weken mee te helpen om 3.000 Bijbels te doneren aan migrantenwerkers in de Golfstaten. Met elke € 10,- geef je een Bijbel, want voor elk tientje kan het NBG zorgen voor een Bijbel in één van de talen die de arbeidsmigranten in de Golfstaten spreken. Zelf kunnen zij met hun schamele maandloon zo’n Bijbel nooit volledig bekostigen. Maar wij kunnen hen vast en zeker op weg helpen, door het Nederlands Bijbelgenootschap een bijdrage te geven voor de actie: Geef arbeidsmigranten in de Golfstaten hoop met een Bijbel!

Geen opmerkingen: