zondag 13 september 2015

NBG-Bestuursdag in Haarlem

Zaterdag 12 september 2015 
Met de stadsgids in de Korte Houtstraat in Haarlem

Bestuursdag ten afscheid

Het is al weer enkele maanden geleden dat we in het bestuur van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) afscheid hebben genomen van ons bijzonder gewaardeerd medebestuurslid prof. dr. Rudy Van Moere. Vóór de nu al weer voorbije zomer hebben we afgesproken dat we zijn afscheid van tien jaar bestuurslidmaatschap enige luister zullen bijzetten met een gezellige bestuurdersdag, waarop we Rudy met grote dank voor zijn expertise en inbreng als bestuurder hartelijk zullen bedanken en uitzwaaien. Vandaag is het dan uiteindelijk zover dat we met een gevarieerd dagprogramma afscheid gaan nemen van Rudy. Samen met onze partners komen we als bestuur en directie daartoe vandaag bijeen in het stadscentrum van Haarlem.

Welkom in De wereld van Jansje
Om 11.00 uur ontmoeten we elkaar voor een ontvangst met koffie in de lunchroom van 'De wereld van Jansje', waar we vriendelijk worden ontvangen en bediend door het vriendelijke personeel dat met een licht verstandelijke beperking ons op hun hartelijke wijze met hun verschillende talenten en mogelijkheden een aangenaam verpozen biedt.
Vóór en na de koffie bezoeken we eerst de bijzondere schuilkerk van de Doopsgezinde gemeente, die grenst aan 'De wereld van Jansje'. Uniek zijn de mooie stijlkamers die deze Vermaning heeft, waaronder de grote Heerenkamer, die dateert van 1902, en die nog steeds in oorspronkelijke staat wordt bewaard en ook gebruikt.

Korenlint op Monumentendag
Daarna gaan we de stad in, om onder leiding van een VVV-gids een mooie stadswandeling te maken lang een aantal van de vele kerken, kloosters, weeshuizen en hofjes die de binnenstad van Haarlem rijk is.
We vallen met de neus in de boter, want het is vandaag ook 'Open Monumentendag Haarlem', dus de stad bruist van allerlei activiteiten en openstellingen van monumentale stadspanden. En het kan niet op, want het is vandaag niet alleen Open Monumentendag, maar ook de eerste dag van het zogenoemde 'Korenlint', waarop vandaag op zo'n 23 locaties in de stad een breed palet aan koren optreedt. Zo beluisteren we bijvoorbeeld het Countrykoor 'Language of the Heart' in de Haarlemse Nieuwe Kerk.
Onze stadsgids is een soort wandelende encyclopedie, die op alle vragen die hem worden gesteld een uitgebreid antwoord geeft over alle historische ins en outs van de locaties die we bezoeken en bezichtigen. Kortom, ook vandaag weer veel geleerd.

De Lachende Javaan
De stadswandeling eindigt bij restaurant 'De Lachende Javaan', waar voor ons een overheerlijke lunch is bereid, en waar we ruimschoots de tijd krijgen en hebben om met elkaar te spreken over ons dankbare bijbelwerk voor het Nederlands Bijbelgenootschap. Vanzelfsprekend luisteren we hier ook naar een aantal tafelredes van medebestuurslid Sybout van der Meer en NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf, die de afscheidnemende Rudy Van Moere zijn onmiskenbaar welverdiende lofredes toespreken. We zijn ons ervan bewust dat we inmiddels weer een uitermate deskundige bijbelwetenschapper als opvolger voor Rudy in ons bestuur hebben benoemd. Desalniettemin zullen we Rudy zijn kundige inbreng en zijn prachtige bespiegelingen over de resultaten van intertekstueel bijbellezen zeker missen. Maar gelukkig weten we ook dat we altijd weer een beroep mogen doen op deze zeer geleerde Vlaamse Oud Testamenticus, die in de afgelopen tien jaren heeft bewezen dat zijn inbreng van grote waarde is geweest voor het nationale en internationale bijbelwerk van het Nederlands Bijbelgenootschap. Als directie en bestuur zijn we dan ook grote dank verschuldigd aan Rudy Van Moere voor het vele en goede werk dat Rudy vele jaren voor het NBG heeft gedaan. En die woorden van dank en waardering spreken we vanmiddag dan ook van harte uit.

Geen opmerkingen: