zondag 25 mei 2014

Stiensers steunen kinderen in Pakistan

Zondag 25 mei 2014
Pieter Koehoorn vertaalt de toespraak van Nasir Emanuel


Empowerment Project Pakistan
Pieter en Karinus hebben in de afgelopen maanden samen met Nasir hard gewerkt om een 'Empowerment Project' te organiseren voor christenen die leven in het overwegend islamitische Pakistan. Christelijke gemeenschappen kunnen daar heel goed een steuntje in de rug gebruiken om bijvoorbeeld christelijk onderwijs aan te bieden. Nasir woont al geruime tijd in Stiens, en maakt als actief gemeentelid deel uit van onze Protestantse Gemeente van Stiens. Gedrieën hebben ze het initiatief genomen om een relatieproject op te zetten waarbij Stiensers in contact kunnen treden met kinderen en hun begeleiding van de combinatie van een christelijke school inclusief weeshuis.

Steun een kind
Vanmorgen woon ik de kerkdienst bij in De Hege Stins van Stiens, waar in deze ochtendviering het nieuwe empowerment project centraal staat, dat wij als protestantse gemeente in de komende tijd gaan steunen. Door middel van het gaan leren en leven in een liefdevolle omgeving wordt beoogd om kinderen van deze christelijke gemeenschap de essentiële startkwalificatie te geven om zich op verantwoorde manier te emanciperen in de eigen samenleving.
Dit project draagt als titel: 'Steun een kind', met als subtitel: 'Empowerment Project Pakistan'.

Khudayah, Masiha rahem kar
Voorganger vanmorgen is dominee Jaap Overeem, die samen met Nasir, Pieter, Karinus en vele anderen deze bijzonder kerkdienst heeft voorbereid. De muzikale begeleiding wordt vandaag verzorgd door onze eigen gemeenteband 'United'.
Aan het begin van de dienst licht Nasir dit nieuwe project toe, daarbij met een Engels-Nederlandse vertaling bijgestaan door Pieter.
We zingen daarna bij deze bijzondere projectstart met United het Kyrië in het Urdu, één van de talen die in Pakistan wordt gesproken, met de woorden:
Khudayah rahem kar,
Masiha rahem kar.
 
No, moai net?
In zijn korte verkondiging gaat dominee Overeem in op de schriftlezing uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, uit I Korintiërs 13: 1-3, over de Liefde.
Kort maar krachtig deze flitspreek samengevat:
  • Liefde begint niet bij jezelf, maar bij een ander;
  • Een grondhouding van de liefde: weet dat God van je houdt;
  • Liefde = elkaar verrijken;
  • Geef de ander ook de kans om van jou te houden (dat kan de kracht worden van dit empowerment project van Stiens en Pakistan);
  • Liefde = wat je met de ander deelt.
Enkele rijen achter me hoor ik een gemeentelid zeggen na het "Amen" van deze preek: "No, moai net?"
Dat zegt voor mij genoeg. De blijde boodschap is begrepen. We gaan vanaf vandaag als gemeente aan de slag met dit opbouwproject.

Wereldwijd spreken, zingen en bidden via Skype
Na deze verkondiging volgt een uitdagend moment, want er wordt nu life een Skype-verbinding opgezet met de christelijke gemeenschap in Pakistan, waarmee dit project wordt georganiseerd. In Pakistan hebben ze onze hele kerkdienst al via internet kunnen volgen, maar nu zien ook wij hen life via Skype. De beide voorgangers spreken elkaar en alle aanwezigen in Stiens en Lahore toe, waarna zij voor ons een lied zingen, en wij dat beantwoorden op puur Nederlandse wijze met een stevig gezongen psalm 150: 'Loof God, loof Hem overal', begeleid op ons kerkorgel door organist Take Beukema.
Daarna bidden beide voorgangers elkaars gemeente via Skype toe, en dat sluiten we af met het internationaal synchroon bidden van 'Het Onze Vader', zij in het Urdu, wij gelijktijdig in het Nederlands. Duizenden kilometers verder klinkt ons gebed, en wij ontvangen hun gebed. Tweetalig danken en bidden we internationaal, in het godsvertrouwen dat het wordt gehoord en verhoord.
We realiseren ons dat hier en nu een bijzonder contact is ontstaan tussen twee christelijke gemeenschappen, die elkaar nog nooit eerder hadden gezien, maar die wel veel met elkaar (kunnen) delen, en nu elkaar de kans geven om van elkaar te gaan houden.

Inhoud van het Empowerment Project

Onze voorganger nodigt Pieter uit om nogmaals het podium te betreden, om aan de gemeente in enkele bewoordingen uit te leggen hoe dit nieuwe empowerment project wordt georganiseerd, waarbij Pieter ook alle gemeenteleden uitnodigt om straks in de ontvangsthal van de kerk langs te komen bij Nasir, Karinus en Pieter om zich te informeren over welke kinderen wij zouden kunnen ondersteunen, en hoe we dat met elkaar op korte termijn zouden kunnen doen.

Zegen en heenzending
Wederzijds wordt elkaar in het Engels, in het Urdu en in het Nederlands de Zegen gegeven, en dan sluiten wij in Stiens af met het slotlied, met onder andere deze woorden:

"Geliefden, sluit u dan aaneen, vanwaar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen en Christus toegewijd.
Laat zuid en noord nu zijn verblijd, Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd, in Hem is zij vertroost."
 
Daarna volgt een muzikale toegift van United en gaan de gemeenteleden langs de informatiestand van het nieuwe gemeenteproject, om een foto- en informatiekaart uit te zoeken met daarop per kind-kaart enkele gegevens van de 50 eerste Pakistaanse kinderen, die we in de komende tijd proberen te ondersteunen met alle liefde, ideeën en middelen die ons ter beschikking staan.
Enkele uren later blijkt dat de gemeenteleden enthousiast hebben gereageerd op de nieuwe projectstart en dat velen zich ook al hebben gemeld als deelnemer van dit project, waarmee we de Pakistaanse kinderen en hun ouders en begeleiders willen bemoedigen om zich zelf en samen in te zetten voor groei in geloof, leren, samen leven en samenwerken.

Veel belangstelling om mee te werken aan dit gemeenteproject

Geen opmerkingen: