maandag 19 mei 2014

Ga met God

Maandag 19 mei 2014
Cover van het boek 'Ga met God'

'Wandelen met God', 
je kunt ernaar verlangen.
Maar hoe doe je dat?
Wil de heilige God, die in de hemel woont,
wel hand in hand lopen met een mens?
'Wandelen met God' is vertrouwelijk met Hem omgaan.
 
Christenreis
Dominee Gerrit Gunnink neemt je in zijn boek 'Ga met God' mee op reis door het christenleven, met vragen als:
  1. - Hoe kun je handen en voeten geven aan je leven met God?
  2. - Wie zijn onze bijbelse voorbeelden?
  3. - Hoe ben je christen in deze tijd?
Praktisch bezinningsboek
Auteur Gerrit Gunnink is predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Amersfoort-West.
Zijn boek 'Ga met God' is bedoeld voor gezamenlijke overdenking en bespreking, bijvoorbeeld als gemeenteproject en/of voor een huiskring of wijkgroep. Het boek is ook goed bruikbaar als bijbels dagboek.
De subtitel van het boek is 'Dagelijks op weg met je schepper'.
In dit boek vind je 42 bijbelmeditaties, met bijbehorende verwerkingsvragen en gesprekspunten. Bij de uitgever is ook kindermateriaal bij dit boek beschikbaar, en op de website van de uitgever vind je de tekst en de muziek van het bij dit boek gecomponeerde lied 'Ga met God'.
 
Vertrouwelijke omgang met God
Wandelen met God is vertrouwelijk omgaan met God, begeleid door de Eeuwige. Het boek faciliteert een project van 6 weken, waarvan de zondagse kerkdienst, je persoonlijke omgang met de Heer, en het met anderen doordenken en doorleven van de zes weekthema's deel uit maken. De eerste drie weken (en hoofdstukken van dit boek) gaan over 'leven met God', en het tweede deel van dit boek gaat over je 'leven voor God'.
De auteur heeft zich bij het schrijven van dit boek vooral laten inspireren door de mysticus Thomas a Kempis (naar je binnenste pelgrimeren), de reformator Johannes Calvijn en de ketellapper-prediker John Bunyan.
Alle 42 dagteksten eindigen met een zogenoemd 'kruispunt', een vraag waar je even bij stil moet staan, om na te denken over je doel en je route, om daarna in een bepaalde richting weer verder te gaan met je leven.
Alle 6 weekthema's eindigen met gesprekspunten gericht op Terugblikken, Adempauze en Verder op weg gaan.
En hier en daar vind je in dit boek gedichten en fragmenten van brieven en emails van gemeenteleden aan de predikant-auteur.
 
Week 1 = Routeverkenning
Het eerste hoofdstuk van dit boek gaat over de Voorbereiding.
Eerst worden drie bijbelse personages behandeld, die wandelden met God: Henoch (verbondenheid met God), Noach (een goed mens) en Abraham (vreemdeling, pelgrim).
De wandelroute wordt vervolgens verkend aan de hand van drie kenmerken van het wandelen met God: Training (kom in beweging & oefen), Intimiteit (U kent mij) en Continuïteit (ik ken en ga met God).
 
Week 2 = De bidkapel in
Deze week gaan we de bidkapel in, waar je mag schuilen bij God, mag uitrusten en mag bijtanken.
De eerste dagen gaan over de noodzaak om tijd te maken voor God, waarna in de daarop volgende dagen wordt nagedacht over de invulling van die tijd met God.
De auteur wil de lezer wakker schudden: hang het hele gewicht van je geestelijke leven niet aan de kapstok van de kerkdienst. Ook jouw huiselijke liturgie (zingen, bidden en bijbellezen) en je persoonlijke liturgie (stilte, bezinning en gebed) vragen je aandacht om balans te brengen in je levenswandeling met God.
 
Week 3 = Samen op reis
In Gods gezelschap worden ook de op zichzelf gerichte individuen omgevormd tot een groep 'bruiloftsgasten', met wie van alles te beleven is, vooral tijdens tussenstops onderweg en op pleisterplaatsen voor de avond en de nacht.
Je gaat in je leven nooit alleen. Je mag erop vertrouwen dat er mensen zijn die voor jou bidden, en dat de sprekende God je bij de hand neemt en je tijdens je levenstocht woorden van hoop in je hart legt.
Ga je levensweg met elkaar, luister naar elkaar met je hart, en leer onderweg de levenskunst van het elkaar bemoedigen.
Als pelgrim zul je onderweg nieuwe dingen ontdekken en mee krijgen, maar van jou wordt ook verwacht dat je jezelf en iets van jezelf brengt. Dat geldt ook voor thuis, in je kerk, en op je werk.

Week 4 = Achter Jezus aan
In dit hoofdstuk gaat het over de navolging van Jezus Christus; door Zijn Geduld, Genade en Zachtmoedigheid eerst door te geven aan jezelf, voordat je daarmee bij andere mensen terecht komt.
God is liefdevol en mild voor jou, dus word eerst ook liefdevol en mild voor jezelf.
Langeafstandswandelaars realiseren zich terdege dat je ook stevig moet doorlopen als je pijn hebt. Zo is het ook voor wandelaars met God: blijf in beweging, blijf met God (voort)gaan, al ben je gekneusd en al voel je de pijn. Het kan soms best zwaar zijn om vol te houden op de Weg (van God). Maar er is geen overwinning zonder strijd.
In het tweede deel van deze week wordt de navolging van Jezus ingevuld langs de drie sporen van: Gehoorzaamheid (gebaseerd op vertrouwen), Nederigheid (de weg terug naar het Paradijs) en Barmhartigheid (kijken met je ogen, zien met je hart, je woorden laten samengaan met dienende daden).

Week 5 = De pelgrimsbaan
In week 5 ga je nadenken over de relatie tussen je dagelijkse werk/bezigheden en het feit dat je pelgrim bent, kortom: hoe gedraag je je als christen als je aan het werk bent?
Je wordt geroepen om te wandelen met God, om daar (je) werk van te maken. Je mag in Gods naam de wereld bewerken en bewaken, en daarbij is ieder beroep en iedere bezigheid heilig. God geeft je daarbij de ruimte, dus durf te leven, durf te leren en durf je werk te doen. Probeer daarbij met toewijding en goede wil als christen een werksfeer te scheppen met meer bezieling en plezier. Zo doet Jezus Zijn werk in ons, door ons.

Week 6 = Op naar de eindbestemming
In dit laatste hoofdstuk gaat het over de relatie tussen Geloof en Genieten, en richten we onze aandacht nadrukkelijk op de toekomst, op de nadering van het Grote Genieten samen met God en voor God.
De weg naar onze (levens)bestemming hoeft mij niet bang te maken, want ik mag erop vertrouwen dat de Heer over mijn leven waakt, van nu aan tot in eeuwigheid (lees het pelgrimslied, psalm 121 maar eens).
Christelijke levenskunst is ook genieten. Als wandelaar met God mag je het leven zien als een uitdaging om een ware levensgenieter te worden. Als je nu al geniet van het goede onderweg, is dat een mooi begin van het ervaren van de eeuwige vreugde in je hart.
Wie wandelen met God en sterven in verbondenheid met de Heer, hebben het als christenen aan het eind van hun leven niet zozeer over de route (met alle pijn en verdriet) die zij aflegden, maar over Gods handen die hen (ook ten tijde van alle leed) onderweg droegen.

Wanneer heeft God jou een eind gedragen,
zodat je verderop weer verder kon?
 

Geen opmerkingen: