woensdag 13 november 2013

Derde Trail van de Instellingstoets Kwaliteitszorg @ Stenden

Woensdag 13 november 2013
CvB-voorzitter Leendert Klaassen bedankt het VisitatiepanelInstellingstoets Kwaliteitszorg
Stenden Hogeschool heeft ervoor gekozen om mee te doen aan de landelijk georganiseerde Instellingstoets Kwaliteitszorg. Daarbij kwam een onafhankelijk en gezaghebbend visitatiepanel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) vijf dagen bij Stenden Hogeschool op bezoek om te beoordelen in welke mate onze hogeschool zogenoemd 'in control' is voor wat betreft de kwaliteit, kwaliteitszorg en het kwaliteitsmanagement.
Na een gedegen voorbereidingsperiode is de visitatiecommissie voor twee verkennende dagen bij ons op bezoek geweest op 17 en 18 oktober 2013.
Eergisteren en gisteren hadden we de eerste twee (van de drie) trails, het verdiepende onderzoek, waarbij de hogeschool nader wordt doorgelicht, teneinde te beoordelen in hoeverre vertikaal en horizontaal onze hogeschoolorganisatie alle zaken qua interne kwaliteitszorg op orde heeft.

Interne hantering van de profilering op internationalisering
De derde trail van vandaag gaat over de manier waarop wij binnen Stenden Hogeschool intern vorm geven aan Internationalisering als profielbepalend element van onze opleidingen. De drie profielpijlers van Stenden zijn Probleemgestuurd onderwijs (PGO), Onderzoek en Internationalisering; en die laatste pijler is dus het object van deze derde trail van vandaag.
We hebben als hogeschool al jaren voor ogen dat we internationalisering vorm en inhoud willen geven als: Internationalisation at Home, Student & Staff Mobility en Internationalisation Abroad.
In deze horizontale en vertikale trail onderzoekt de visitatiecommissie hoe we binnen Stenden Hogeschool deze vormen van internationalisering binnen tien opleidingen van twee Schools (door)ontwikkelen. Daarbij wordt bekeken wie daar allemaal bij betrokken zijn, hoe studenten en docenten deze profilering dragen en beleven, en op welke wijze vanuit deze opleidingen de management-terugkoppelingen plaatsvinden naar het hogeschoolbestuur.

Gespreksgroepen
Na een grondige documentenstudie gaat het visitatiepanel in gesprek met de verschillende partijen binnen de hogeschool, die te maken krijgen met deze interne hantering van de hogeschoolprofilering op internationalisering. 
Zo spreekt de commissie bijvoorbeeld met studenten, docenten, Heads of School, Academic Deans, Teamleiders, en de Head of Sites.

Organiseren en faciliteren
Samen met een team van collega's zijn we vandaag aan het werk om dit onderzoek goed te faciliteren. Aan de hand van een draaiboek worden alle panels op de juiste tijd en plaats bij het visitatiepanel gebracht, opdat ze op de gestelde tijden door het visitatiepanel geïnterviewd kunnen worden in het kader van dit onderzoek.
Alle groepen worden hartelijk welkom geheten in de lobby van Stenden University Hotel, waarna ze bijeenkomen in een briefingruimte. Van daaruit gaan ze naar het visitatiepanel, om na het gesprek met deze commissie nog even na te kunnen praten in de debriefingruimte. Op deze wijze zorgen we voor een vlekkeloze organisatie, opdat het visitatiepanel zich volledig kan richten op haar kwaliteitsonderzoek.

Bevindingen en Visitatierapport
Aan het eind van deze dag verzorgt het visitatiepanel van de NVAO ten overstaan van een vijftigtal Stenden-medewerkers een terugkoppeling van haar bevindingen van deze vijf dagen durende visitatie. Aan het eind van deze plenaire terugkoppeling bedankt onze voorzitter van het College van Bestuur Leendert Klaassen de leden van het visitatiepanel voor hun uitgebreide onderzoek en spreekt hij zijn waardering uit aan alle aanwezige collega's voor al het werk dat zij hebben gedaan om deze visitatie tot zo'n goed einde te brengen. Dan wordt afscheid genomen van het audit team en genieten we in de lobby van ons Stenden University Hotel van een welverdiend hapje en drankje.
Ik voel me bevoorrecht dat ik ook in de afgelopen vijf auditdagen weer met zoveel goede en betrokken studenten en collega's heb mogen samenwerken om deze audit succesvol te laten verlopen; en ben trots op de waarderende woorden die de panelvoorzitter zojuist uitsprak. En vanaf nu zullen we met belangstelling het visitatierapport van dit NVAO-audit panel tegemoet zien.

Geen opmerkingen: