maandag 6 mei 2013

Start Visitatie van Media en Entertainment Management

Maandag 6 mei 2013 
De Documentenkamer is gereed voor de visitatieInrichting visitatiekamers
Vanmorgen is door collega's en studenten van de Stenden-opleiding Media en Entertainment Management en van het Stenden-congresbureau MeetingU in Stenden University Hotel te Leeuwarden alles in gereedheid gebracht voor de visitatie van de HBO-Bachelor-opleiding Media en Entertainment Management. Drie vergaderkamers zijn daartoe ingericht: voor documentenstudie, voor (de)briefings en voor de vandaag en morgen te voeren panelgesprekken.

Documentenstudie
Aan het eind van de ochtend ontvangt het management team van de School en van de opleiding de leden van het visitatiepanel, dat vandaag en morgen de kwaliteit van deze opleiding zal keuren. Het audit panel is wegwijs gemaakt in de tentoongestelde documenten van de opleiding, opdat het na de lunch zich volop kan bezig houden met het bestuderen van alle documenten van de te keuren opleiding.

Leerbedrijf Media en Entertainment Management
Aan het eind van de middag wordt aangevangen met de eerste auditgesprekken. Er is een open spreekuur georganiseerd, de visitatiecommissie krijgt een rondleiding langs de onderwijsfaciliteiten van de opleiding, de Stenden-medewerkers van het Leerbedrijf van de opleiding verzorgen een presentatie en beantwoorden vragen over de inrichting en werking van het leerbedrijf, en na afloop van deze eerste visitatiesessies blikken we als management en staf van de opleiding en van de hogeschool samen met de betrokken medewerkers terug op de gevoerde gesprekken van vandaag.


Geen opmerkingen: