woensdag 20 maart 2013

Start Visitatie Commerciële Economie

Woensdag 20 maart 2013
Het visitatiepanel bestudeert het materiaal van CEVisitatiepanel
Na een grondige voorbereiding is het vandaag zover dat de visitatie van de HBO-Bachelor-opleiding 'Commerciële Economie' (CE) van start kan gaan. Vanmorgen arriveert het visitatiepanel in onze hogeschoolvestiging in Emmen, waar Stenden Hogeschool deze beroepsopleiding aanbiedt.
Dit externe panel bestaat uit een aantal onafhankelijke experts, die gezaghebbend zijn op het gebied van bijvoorbeeld commerciële economie, en die verstand van zaken hebben op het gebied van de wijze waarop je een HBO-opleiding voor Commerciële Economie verzorgt.

Documentenonderzoek
De Visitatiecommissie is vanmorgen begonnen met het bestuderen van een uitgebreide hoeveelheid materiaal van de opleiding. Op basis van een zelfevaluatierapport (Kritische Reflectie) en van afstudeerwerken van afgestudeerden van deze opleiding heeft het audit team zich vooraf al een eerste beeld gevormd van de kwaliteit van deze opleiding. Aanvullend beoordeelt het audit panel in Emmen nog allerlei andere onderwijsdocumenten. Deze fase wordt afgesloten met een open spreekuur en een rondleiding door het hogeschoolgebouw, waarbij de panelleden de studievoorzieningen voor de studenten beoordelen.

Panelgesprekken
Daarna begint een serie panelgesprekken. Eerst verzorgt een afgestudeerde student een presentatie over zijn afstudeerproces en over zijn afstudeerwerk. Daarna gaat een grote groep afgestudeerden en momenteel afstuderende studenten in gesprek met de visitatiecommissie. Deze alumni en studenten wordt gevraagd te vertellen op welke wijze ze zijn voorbereid, en werden/worden begeleid en beoordeeld in hun afstudeerfase van de opleiding.
Rond het avonduur volgt daarna nog een andere groep, die door het audit panel wordt geïnterviewd. Dit is een gecombineerde groep werkveldvertegenwoorders en docenten, die in subgroepen de zojuist geïnterviewde studenten hebben begeleid en beoordeeld in hun afstudeerfase.

Evaluatie
Vanavond gaan de panelleden elders dineren, om in eigen kring in een intern beraad terug te blikken op de eerste resultaten van deze kwaliteitscheck.
De groep afgestudeerden en afstuderende studenten blijven nog een uurtje in de hogeschool om tijdens een warm buffet met elkaar en met de docenten, stafmedewerkers en management teamleden nog even gezellig na te praten over hun studietijd binnen de opleiding en over deze boeiende eerste visitatiedag van Commerciële Economie.

Geen opmerkingen: