maandag 23 april 2012

Fries regiocomité van de VU-vereniging bijeen

Maandag 23 april 2012
Cover van de Reisgids 2012

Vereniging en activiteiten
Vanavond heeft het Friese Regiocomité van de VU-Vereniging haar vergadering in Stenden University Hotel te Leeuwarden. In deze bijeenkomsten spreken we doorgaans over de VU-Verenigingzaken en over de organisatie en planning van onze komende publieksactiviteiten. Vanavond staat met name de activiteitenplanning centraal.

Regiocomité Fryslân
Na de bespreking en de vaststelling van het verslag van de vorige vergadering passeren een aantal ingekomen stukken van binnen en buiten ons Verenigingsverband. Evenals de vorige bijeenkomst heten we ook vanavond een kandidaat-lid voor ons Regiocomité Fryslân welkom. Met het oog op de statutaire ledenvergadering van oktober 2012 waarin nieuwe leden van het regiocomité en van de landelijke Ledenraad worden benoemd, wonen de kandidaat-leden ter introductie een aantal vergaderingen van ons Regiocomité bij. Het is een mooie gelegenheid om kennis te maken met elkaar en om kennis te nemen van het werk binnen ons Regiocomité. Bovendien kunnen we ook direct al nuttig gebruik maken van hun expertise die zij inbrengen door deel te nemen aan onze bespreking van de diverse agendapunten.

Regionale programmering 2012-2013
We hebben enige weken geleden de Reisgids 2012 ontvangen van VU-Connected, waarin voorbeelden van Regionale programmering staan. We bespreken op welke wijze we deze formats voor de programmering van onze komende publieksactiviteiten vorm en inhoud kunnen geven, bij voorkeur in samenwerking met regionale partners, bijvoorbeeld met het Friesch Dagblad, waarmee we al enige jaren samenwerken.
We spreken onder andere over de Sminialezing van oktober 2012 over Sociale Innovatie, over de mogelijkheid van Kennisdiners over Slim Eten, over een Kuier in Fryslân, over een onderwerp handelend over banken en financiële markten en over de VU-Alumnibijeenkomst van 2013. Als alles volgens plan verloopt, zullen we vlak voor de zomervakantie weer een serie publieksbijeenkomsten voorbereiden om die in het najaar van 2012 en in het voorjaar van 2013 in Fryslân aan een breed publiek van belangstellenden te presenteren.

Geen opmerkingen: