zaterdag 12 maart 2011

CT-expo Boek 2.0 in Studielandschap@Stenden

Vrijdag 11 maart 2011

Een groep derde- en vierdejaars studenten van de opleiding Creatieve Therapie (CT) van Stenden hogeschool heeft tijdens het keuzemoduul 'Taal en Beeld' in het kader van hun onderwijsproject ‘Taalbeeld’ nieuwe boekkunstvormen ontwikkeld. De opdracht die deze studenten kregen, was: ‘Geef een bestaand boek een nieuwe vorm’. Dat leverde een verrassende, boeiende en inspirerende kijk op boeken op.

Zo'n 15 kunstwerken die de CT-studenten in het kader van deze 'minor' produceerden, worden momenteel geëxposeerd in het Studielandschap van Stenden hogeschool te Leeuwarden. De expositie in dit 'Library & Knowledge Centre @ Stenden university' kreeg als titel 'Boek 2.0'. Met deze versie-aanduiding '2.0' wordt gekarakteriseerd dat de hier en nu tentoongestelde boeken als het ware een gemuteerde update zijn van hun oorspronkelijke boekversie.

Eén van de meest in het oog springend 'Boek 2.0' is het werkstuk van Stenden-studente Anne-Katrin Schmidt, dat zij 'Tuinboek' als titel gaf.

Geen opmerkingen: