woensdag 15 april 2009

Je zóú kunnen zeggen dat ik dapper ben

Woensdag 15 april 2009

De Verenigde Naties riep het jaar 2001 uit als het "Internationaal Jaar van Vrijwilligers" om aandacht te vragen voor èn waardering uit te spreken voor het vele en goede werk dat vrijwilligers in de samenleving verrichten. Toenmalig Minister van Justitie, de heer A.H. Korthals, greep die gelegenheid aan om zijn waardering uit te spreken aan de ruim 18.000 vrijwilligers, die het justitiële werk in Nederland kent. Deze vrijwilligers zijn de onmisbare bruggenbouwers tussen de cliënten in de justitiële inrichtingen, de justitiële instanties en de samenleving.

Minister Korthals kwam met een mooi geschenk voor al die vrijwilligers. Korthals liet een bloemlezing met prachtige dierenverhalen samenstellen van de vermaarde schrijver Toon Tellegen. De in deze gelegenheidsbundel opgenomen verhalen illustreren op symbolische wijze de alledaagse moraal, die kenmerkend is voor het werk van de vrijwilligers. De verhalen van Toon Tellegen gaan over betrokkenheid, over solidariteit en over zorg voor de ander.

De illustraties bij de verhalen zijn van Anne van Buul en Mance Post. De verhalen gaan over: ziek zijn en dapper zijn, over elkaar missen en elkaar vergeten, over argwaan en over het niet langer grenzen overschrijden, over somber zijn en over oefenen, over dansen en op reis gaan, over bang voor jezelf zijn, over zwaarmoedigheid en over het genoeg van een ander hebben, over weten wie je zelf bent en over het willen ruilen met een ander, over de ander gelijk geven en over het gevaar van het handelen in een opwelling.

Ook nu weer de verhalen van Toon Tellegen lezend, groeit mijn waardering voor zijn schitterende schrijfstijl. Het zijn stuk voor stuk allemaal verhalen die je zondermeer kunt voorlezen aan kleine kinderen. Kinderen genieten van die mooie dierenverhalen. Maar die andere kant, die diepere laag, is minstens zo knap, waar Toon Tellegen erin slaagt om met deze ogenschijnlijk eenvoudige dierenverhalen de mens van alledag zo treffend te typeren in al diens gedachten, gedragingen, overwegingen, blijdschap, verdriet en onzekerheden. Af en toe een periode gewoon elke dag één verhaal van Toon Tellegen lezen is een absolute aanrader om jezelf en je medemens weer eens een beetje beter te begrijpen.

En dan die titel van dat boek: "Je zóú kunnen zeggen dat ik dapper ben". Dat is nou taal van Toon Tellegen ten voeten uit.

Geen opmerkingen: