maandag 25 december 2023

Kerstavondviering 2023 in de Sint-Vituskerk van Feinsum

Zondag 24 december 2023 - Kerstavond
 
CMV Crescendo Hijum-Finkum in de Sint-Vituskerk van Feinsum

Kerstavond in Feinsum
Door het duister wandelen Durkje en ik aan het begin van deze Kerstavond door het dorp, op weg naar de eeuwenoude Sint-Vituskerk van Feinsum, die ook vanavond in het volle schijnsel van de lampen prachtig oplicht in het donker.
Van beide kanten komen de kerkgangers bij de kerk, en binnen worden we verwelkomd door Ate Reitsma, de voorzitter - en vanavond ook de avondvoorzitter - van Dorpsbelang Feinsum, onze dorpsvereniging die deze kerstbijeenkomst organiseert.
 
Sfeervol gedecoreerde kerkzaal
Een groep dorpsbewoners - jong & oud - is vanaf vanmorgen elf uur enthousiast aan het werk geweest om de kerk in te richten voor dit avondprogramma, en de kerkzaal is nu mooi gedecoreerd met kerstversiering, dat sfeervol wordt aangelicht door de lampen binnen en buiten de kerk.
Om half acht is de kerk helemaal vol, en dan begint de fanfare met marsmuziek het intro te spelen voor het Kerstlied 'Komt allen tezamen', dat als samenzanglied het openingslied van deze feestelijke viering is.

Christelijke Muziek Vereniging Crescendo Hijum-Finkum
Aansluitend volgt het eerste deel van het concert van de Christelijke Muziek Vereniging Crescendo Hijum-Finkum, het gezamenlijke brassband-kops van Feinsum en het naburige Hijum. Onder leiding van haar dirigent Wim Dijkstra luisteren we naar de fanfare-klanken van het korps, waaronder:
  • 1. 'In The Bleak Midwinter';
  • 2. Een medley van 'O kom, o kom, Immanuël' & ''t Is geboren het Godd'lijk Kind'; en 'Ding dong, merrily on high', gespeeld door een saxofoon-kwintet van het korps;
  • 3. De krachtig gespeelde 'Ukrainian Bell Carol', waarin bijna onophoudelijk het klokkenspel doorklinkt;
  • 4. De 'Earth Song' van Michael Jackson'
  • 5.' Do They Know It's Christmas?', heel overtuigend door de brassband gespeeld, dus nu weten we zeker dat het Kerstfeest begint.
Dit concertdeel sluiten we - begeleid door Crescendo - af met het samen zingen van 'Stille Nacht'.

Sjonggroep mei Baukje Oostra  
En alsof al dat die mooie koperklanken nog niet genoeg zijn, worden we wederom verwend, maar nu met mooie zang van de enthousiaste 23 dames tellende zanggroep, die onder leiding staat van onze dorpsgenote Baukje Oostra. Baukje introduceert de opeenvolgende muziekstukken, en ze begeleidt haar zanggroep op accordeon. Dan luisteren we en kunnen we ook meedoen met de volgende liedjes:
1. 'Frede foar dy', dat we elkaar toewensen;
2. 'Last Night I Had the Strangest Dream';
3. Het lied 'Ferbjustere', wisselend als solo en koorzang';
4. 'Sing a Song for Peace', ofwel 'Sjong in liet foar de frede';
5. 'Jingle Bells'
Gedurende dit zang- met samenzangblok wordt het ons wel duidelijk dat het thema van de zanggroep vanavond de 'Vrede' is.
De zanggroep - (want een koor mogen we hen niet noemen, zij treden normaal gesproken niet op) - oogst veel lof, en verdiend. 

Crescendo tot slot
Dan is het weer de beurt voor Crescendo, en wederom spelen ze bij wijze van spreke de sterren van de hemel met de volgende muziekstukken:
1. 'It's beginning to look a lot like Christmas'; 
2. 'When a Child Is Born';
3. Het swingende 'All I Want for Christmas Is You';
4. 'Merry Christmas', een ware meezinger;
5. 'Londonderry Air'; 
6. Een stuk uit 'De Notenkraker', gespeeld door het saxofoon-kwintet van het korps.
7. 'Merry Christmas Everyone';
Dit muziekblok sluiten we als samenzang af met het door allen uitbundig meegezongen 'Ere zij God'.

Sjong nochris mei nocht & wille
Maar dan is het programma nog lang niet afgelopen, want na de laatste fanfare-klanken worden alle kerkgangers getrakteerd op chocolademelk of Glühwein, met een kerstkoekje erbij.
Na de pauze volgt dan het tweede zangblok van de avond, van de 23 dames van de zanggroep onder leiding van Baukje Oostra.
We luisteren dan met genoegen naar een verscheidenheid aan liedjes, zoals:
1. 'I'm dreaming of a white Christmas';
2. ''t Zijn de kleine dingen die het doen';
3. 'Maar kijk eens naar de regenboog';
4. 'Blowing in the Wind';
5. 'Kumba yah, my Lord'; 
6. Omdat iedereen zo geniet van de muziek van de zanggroep, en vanwege de vraag om nog een extra lied, luisteren we nogmaals naar en zingen we hartelijk mee en toe: 'Frede foar dy'.

Kerstverhaal 'Stille Nacht'  
Dan betreedt Crescendo-dirigent Wim Dijkstra de preekstoel, en neemt hij een geheel andere rol aan, namelijk die van de verteller van het Kerstverhaal. We luisteren naar een eigentijds verhaal, over dementie en corona, over dat mensen soms verzachtende leugentjes nodig hebben om hun en elkaars werkelijkheid te accepteren, en over de vrouw die zo tragisch is verdwenen in het doolhof van haar verminkte herinneringen. 
Baukje Oostra heeft onderwijl een sfeerbepalende muzikale rol met haar accordeon tijdens het verhaal. Heel zachtjes horen we het 'Stille nacht', op de achtergrond klinken, en op heel natuurlijke wijze eindigt het gevoelige kerstverhaal met het voorzichtig aanzwellen van de accordeonmuziek, waarop hier en daar in de kerkzaal langzamerhand de samenzang van het zo geliefde kerstlied 'Stille nacht' zich openbaart.
Zo eindigt het muziekprogramma van deze Kerstavond van een woelige wereld, hier in Feinsum op sfeervolle wijze.
Na alle welverdiende woorden van dank aan allen die hebben bijdragen aan het succes van dit kerstprogramma worden alle aanwezigen hartelijk uitgenodigd om hier in de kerk met elkaar nog na te genieten van het programma en door te genieten van elkaars gezelligheid. Drankjes en hapjes, alles staat klaar om op informele wijze nog geruime tijd aangenaam te verpozen in deze sfeervol ingerichte Sint-Vituskerk van Feinsum. 

Geen opmerkingen: