maandag 9 september 2013

Tegen Beter Weten 2000-2008

Maandag 9 september 2013 
De 9-delige poëzie-serie 'Tegen Beter Weten'
Dichten over Wetenschap
In het jaar 2000 schreef de Vrije Universiteit (VU) van Amsterdam als onderdeel van het themaproject 'Dichter bij de waarheid' een prijsvraag uit om gedichten te schrijven waarin wetenschap een rol speelt.
De uitdaging was gelegen in de vraagstelling of dichtkunst en wetenschap niet te ver uiteen lagen om tot een zinvolle, kwalitatief aanvaardbare synthese te geraken.
Dat bleek niet het geval te zijn; integendeel!

Verrassingen en hoogtepunten
Vaak als de inzendtermijn sloot, overtrof het resultaat van deze prijsvraag de verwachtingen, zowel kwalitatief als kwantitatief. De oproep om gedichten in te zenden, leidde jaarlijks tot honderden nieuwe gedichten.Ook inhoudelijk leidden deze inzendingen tot verrassingen en hoogtepunten. De inzenders waren hoofdzakelijk studenten en andere beoefenaars van de wetenschap. De jaarlijkse bloemlezing bevatte steeds enkele tientallen gedichten van bijna evenzoveel dichters.

Jury
Elk jaar werd een jury van VU-podium geformeerd, met als opdracht een nieuwe poëziebundel samen te stellen, prijswinnende gedichten te selecteren, en om jaarlijks de VU-Podium-Poëzieprijs uit te reiken aan de dichter die het prijswinnende gedicht inzond. 
De samenstelling van de jury wisselde per jaar, maar Gert Jan Peelen (algemeen coördinator van VU-podium) bleef gedurende de eerste acht jaren de constante factor. In het laatste deel wordt deze algemeen coördinator niet meer genoemd.


Vormgeving toont veranderingen
De verscheidenheid aan uitgaven van de negen opeenvolgende publicatiejaren 2000-2008 zijn illustratief voor de wijzigingen, die het vroegere VU-Podium en het tegenwoordige VU-Connected in de loop der jaren hebben ondergaan:
  • De eerste drie bloemlezingen zijn uitgegeven in een harde omslag, en de laatste zes bundels als paperback;
  • De eerste van de drie hard covers heeft nog een transparant papieren omslag om de hard cover heen, maar die uitgave heeft daarentegen (nog) geen volgnummer (1) gekregen, wat wel weer het geval is bij de delen 2 tot en met 8, maar bij de negende - de laatste - editie is het volgnummer verdwenen;
  • Het formaat van de eerste drie delen wijkt af van het formaat van de laatste vijf delen;
  • De eerste acht delen kregen als boektitel mee: 'Tegen Beter Weten', maar bij het laatste deel is deze titel verdwenen;
  • De eerste vier delen kregen als ondertitel alle vier mee: 'Dichten over wetenschap', maar de laatste vijf delen kregen elk een unieke ondertitel, waarvan de 'ondertitel' van het laatste deel eigenlijk de titel is geworden;
  • De vormgeving op de delen 2 tot en met 8 is identiek, met uitzondering van de steunkleur, maar de vormgeving van het eerste en het laatste deel wijkt daar - en ook ten opzichte van elkaar - aanmerkelijk van af;
  • In de eerste acht bloemlezingen staan de gedichten centraal, maar in het laatste deel valt op dat het aantal gedichten kleiner is geworden, en dat er ineens ook zeven essays in de gedichtenbundel zijn opgenomen; 
  • Bij de eerste acht delen zie je nog een fragment van het logo van VU-Podium - en daarmee ook van het het beeldmerk van de VU (de griffioen) - maar op het laatste deel is dat fragment verdwenen en is de VU-griffioen daarentegen in zijn geheel afgebeeld op de cover;
  • Gedurende de eerste acht jaren was sprake van het uitreiken van de VU-Podium-Poëzieprijs voor het prijswinnende gedicht, maar in het laatste jaar heet die prijs ineens de VU-Poëzieprijs. 
Met alle veranderingen in deel 9 - getiteld 'Taalgrens voorbij' - is onaangekondigd ook de serie 'voorbij'. Na dit jaar 2008 verschenen er geen bloemlezingen meer. Einde van negen jaren (ge)dichten over wetenschap. 

De complete poëzieserie 
Deze negendelige poëzieserie “Tegen beter weten” is een uitgave van het toenmalige VU-podium, gelieerd aan de Vrije Universiteit (VU), het VU-medisch centrum en Christelijke Hogeschool Windesheim.
De afzonderlijke delen uit deze serie ‘Tegen beter weten’ zijn:

Geen opmerkingen: