woensdag 9 november 2011

Boer zoekt zwembad

Woensdag 9 november 2011

Graafspoor
Vanaf het erf van de boerderij van Maatschap De Boer-Talsma aan de Harnsterdyk loopt door de berm een lang graafspoor, alsof een kolossale mol zich vlak onder het oppervlak van de wegberm een weg heeft gezocht - via de kinderboerderij Doniastate langs de Truerderdyk - in de richting van Stiens. Het graafspoor leidt naar de plaats waar de Truerderdyk ons dorp Stiens binnenkomt. Hier in de smalle berm tussen het wegdek en de parallelle sloot loopt een nog openliggende sleuf door de berm. In die sleuf ligt een zwarte gasleiding in de richting van de hoek Truerderdyk-Griene Leane. Dit is een biogasleiding.

Boer zoekt It Gryn
Boerenmaatschap De Boer-Talsma zoekt met deze biogasleiding een nieuw contact met It Gryn, het Stienser sportcentrum aan de overzijde van de Griene Leane. Maatschap De Boer–Talsma uit Stiens heeft vorig jaar namelijk van het Ministerie van Economische Zaken subsidie toegekend gekregen om energie te produceren in een co-mestvergistingsinstallatie, teneinde het geproduceerde biogas door deze biogasleiding te transporteren naar sportcentrum ‘It Gryn’ in Stiens. Deze subsidie is toegekend voor een periode van twaalf jaar, hetgeen het dit maatschap mogelijk maakt op termijn biogas als energie te leveren aan ons Stienser sportcomplex. Afgelopen zomer – op 21 juli 2011 - werd daartoe het energieleveringscontract ondertekend tussen boer De Boer en wethouder Wagter van de gemeente Leeuwarderadeel.

Gemeente zocht boer
Sportcomplex ‘It Gryn’ heeft met onder andere haar zwembad een grote energievraag, met een daaruit voortvloeiende hoge energierekening. Voor het gemeentebestuur van de gemeente Leeuwarderadeel was dat voldoende reden om op zoek te gaan naar een alternatieve, meer duurzame vorm van energieleverantie. Maatschap De Boer–Talsma vlak buiten Stiens was al van plan de energiecapaciteit uit te breiden en besloot met een haalbaarheidsonderzoek door adviesbureau Ekwadraat te laten onderzoeken of een energiekoppeling tussen het Stienser sportcentrum en hun biogasinstallatie financieel aantrekkelijk is. Dat haalbaarheidsonderzoek leidde tot een positief advies. Boer en gemeente vonden elkaar dus.

Co-vergisting
Maatschap De Boer–Talsma exploiteert een biogasinstallatie, waarin biogas wordt geproduceerd door co-vergisting. Co-vergisting is een succesvol gebleken techniek voor energieproductie. Bij co-vergisting wordt organische stof uit biomassa onder anaerobe omstandigheden door methaanvormende bacteriën vergist.

Biogas
Vaak wordt biogas bij een agrarisch bedrijf met behulp van een Warmte Kracht Koppeling (WKK) omgezet naar stroom. In veel gevallen wordt de hierbij vrijgekomen warmte niet benut. Biogas is een milieuvriendelijke vorm van energie waarbij tevens sprake is van CO2-reductie. De Boer zal zijn biogas leveren aan It Gryn. Maatschap De Boer–Talsma en de gemeente Leeuwarderadeel hopen begin 2012 dit biogasproject te hebben gerealiseerd. De biogasleiding, die inmiddels de bebouwde kom van Stiens hier aan de Truerderdyk heeft bereikt, zal in de komende dagen nog worden doorgetrokken naar sportcomplex It Gryn in Stiens.

Geen opmerkingen: